Noodverordening geactualiseerd

Waarnemend voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, Hans Beenakker, heeft op 14 oktober 2020 de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid aangepast en vastgesteld. Deze noodverordening gaat in op woensdagavond 14 oktober 2020 vanaf 22.00 uur.

In deze noodverordening zijn de landelijke maatregelen verwerkt zoals deze dinsdagavond 13 oktober zijn toegelicht door minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge. Deze maatregelen zijn erop gericht om op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Ook ligt de focus op het beperken van het aantal contactmomenten en reisbewegingen. Op hoofdlijnen betekent die het volgende:

In en rond het huis

Beperk sociale contacten en werk thuis. Thuis wordt geadviseerd om maximaal 3 personen per dag te ontvangen. Buitenshuis geldt een maximale groepsgrootte van 4 personen (huishoudens uitgezonderd). Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het openbaar vervoer.

Horeca, detailhandel en cultuur

Op een paar uitzonderingen na sluiten alle eet- en drinkgelegenheden de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk. Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie. In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum van 30 personen.

Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur, levensmiddelenwinkels vormen een uitzondering. Tussen 20.00 uur en 07.00 uur wordt er geen alcohol meer verkocht of bezorgd. Daarnaast is het niet toegestaan om tussen deze tijdstippen alcohol bij je te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte. Tot slot zijn evenementen weer verboden.

Sport

Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan. Uitgezonderd zijn topsporters en voetballers uit de Eredivisie en Eerste divisie.

Voor kinderen tot 18 jaar is sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan. Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

Basisregels blijven belangrijk

Tot slot blijven de basisregels van kracht: houd 1,5 meter afstand, vermijd drukke plekken en was regelmatig uw handen.  

De overheid heeft ook gezorgd voor een overzichtelijke flyer.

Lees de noodverordening, geldig vanaf 14 oktober 2020

Toelichting op de noodverordening

Vervallen noodverordeningen

Aanwijzingsbesluit Toezichthouders Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid 1 april 2020

De voorzitter van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid,

Overwegende, dat op 16 maart 2020 de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid is vastgesteld en bekendgemaakt en dat dit heeft geleid tot het aanwijzingsbesluit Toezichthouders Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid d.d. 16 maart 2020.

Overwegende, dat op 26 maart 2020 een gewijzigde Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid is vastgesteld en bekendgemaakt.

Overwegende, dat artikel 4 van de noodverordening d.d. 26 maart 2020 de bevoegdheid geeft om buitengewoon opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 142, eerste lid, onderdeel a, van het Wetboek van Strafvordering en toezichthouders aan te wijzen als degene, die belast zijn met het toezicht op de noodverordening;

Overwegende dat genoemde noodverordening is ingetrokken, onder vaststelling van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid d.d. 1 april 2020, met daarin opgenomen een ongewijzigd artikel 4;

Gelet op artikel 4 van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid d.d. 1 april 2020;

Besluit

 1. Aan te wijzen als toezichthouders in de zin van artikel 4 sub b:
  alle buitengewone opsporingsambtenaren, werkzaam bij en voor de in artikel 1 van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid genoemde gemeenten.
 2. Aan te wijzen als toezichthouders in de zin van artikel 4 sub c:
  alle gemeentelijke medewerkers, feitelijk belast met handhaving en toezicht, werkzaam bij en voor de in artikel 1 van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid genoemde gemeenten.
 3. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt direct na bekendmaking, door plaatsing op de website van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Vastgesteld op 1 april 2020 te Nijmegen
De voorzitter van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Drs. H.M.F. Bruls

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2.5 eerste lid van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid van 1 april 2020

De voorzitter van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid,

Overwegende:

dat op 1 april 2020 de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid van 1april 2020 is vastgesteld en bekendgemaakt;
dat artikel 2.5, eerste lid van de noodverordening de bevoegdheid bevat om gebieden en locaties aan te wijzen waar het verboden is zich te bevinden;
dat artikel 3.1, eerste lid sub c de bevoegdheid geeft om uitzonderingen te maken op een verbod;
dat in de afgelopen periode geconstateerd is dat door het gedrag van verschillende groepen verkeersdeelnemers er risico’s ontstaan ten aanzien van de onderlinge veilige afstand tussen de weggebruikers;
dat het, gelet op die constateringen dat niet voldaan wordt aan het aanhouden van de veilige afstand en de dreiging dat tijdens het Paasweekeinde opnieuw de afstandsnorm niet zal worden nageleefd, het noodzakelijk is gebieden in de vorm van weggedeelten aan te wijzen als verboden gebied voor gemotoriseerd verkeer en fietsers;
dat de duur van de aanwijzing en de omvang van het aangewezen gebied proportioneel is in relatie tot het beoogde doel;

gelet op het bepaalde in artikel 2.5, eerste lid en artikel 3.1, eerste lid sub c van de Noodverordening COVID-19 Gelderland-Zuid van 1 april 2020;

Besluit

 1. de volgende gebieden/weggedeelten aan te wijzen als verboden gebieden als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid:
  1. Gemeente Berg en Dal:
   Erlecomsedam, Ooijse Bandijk, Duffeltdijk en Rijndijk
  2. Gemeente Culemborg:
   Goilberdingendijk, Beusichemsedijk
  3. Gemeente Heumen:
   Sluisweg, Maasdijk, Maasbandijk
  4. Gemeente Maasdriel:
   St. Odradastraat in Alem,
   Kloosterdijk en Maasdijk in Rossum,
   Heggeldijk, Hogewaard en Maasdijk in Heerewaarden,
   Hoenzadrielsedijk in Hoenzadriel,
   Harenseweg en Maasdijk in Hedel,
   Bovendijk, Molendijk, Horenkamp, Wellsedijk, Slijkwellsedijk, Wellseindsedijk in Well/Ammerzoden
   Maasdijk (vanafJachtclub Hedel), Molendijk, Maasdijk tot kruising Maasdijk/Hondsneststraat in Hedel,
   Maasdijk (vanaf kruising Prinses Beatrixstraat, Hedel), Rooijensestraat tot Hoenzadrielsedijk.
  5. Gemeente Neder-Betuwe:
   Waalbandijk (van Echteld tot Herveld)
  6. Gemeente Nijmegen:
   Waalkade
  7. Gemeente West Betuwe:
   Appeldijk tussen de Koornwaard en de oude kern (Heukelum),
   Lingedijk tussen Achterweg en Nieuwesteeg (Acquoy),
   Lingedijk tussen Middenstraat en Dorpsstraat (Rhenoy),
   Dorpsdijk tussen Raadsteeg en Veerweg (Rumpt),
   Mariënwaerdt Notendijk (Beesd)
  8. Gemeente Zaltbommel:
   Waaldijk, Waalbandijk, Maasdijk, Veerdam 
 2. te bepalen dat dit verbod geldt voor alle gemotoriseerde verkeer en fietsers, met uitzondering van voetgangers en de in artikel 2.5, tweede lid noodverordening uitgezonderde personen;
 3. te bepalen dat dit verbod geldt voor de periode van zondag 12 april 2020, van 08.00 uur tot 20.00 uur en maandag 13 april 2020, van 08.00 uur tot 20.00 uur.
 4. te bepalen dat dit besluit in werking treedt direct na bekendmaking, door plaatsing op de website van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Vastgesteld op 10 april 2020 te Nijmegen
De voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Drs. H.M.F. Bruls