In de omgevingsvisie buitengebied staat wat we op lange termijn in het buitengebied willen. En hoe we dat gaan bereiken. Daarbij gaat het om beleidskeuzes op hoofdlijnen. Deze visie is met inbreng van inwoners en ondernemers uit het buitengebied, inhoudelijk deskundigen en raadsleden tot stand gekomen. 

Ontwerp omgevingsvisie buitengebied lag ter inzage

Van 24 juni tot en met 4 augustus 2021 lag het ontwerp omgevingsvisie buitengebied ter inzage. U kunt het ontwerp nog inzien, maar niet meer reageren.

Inzien omgevingsvisie buitengebied (u gaat naar een andere website)

Nota van zienswijzen

Alle reacties verzamelen wij in een nota: de nota van zienswijzen. Heeft u een reactie gegeven, dan ontvangt u hierover persoonlijk bericht.  Alle reacties hebben we samengevat en beantwoord in de Nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen. Deze nota maakt onderdeel uit van het raadsvoorstel voor de vaststelling van de omgevingsvisie. 

Op 9 december 2021 besluit de gemeenteraad over de vaststelling van de Omgevingsvisie. Daarvoor wordt het besproken in het rondetafelgesprek van 16 november. 

Heeft u gevonden wat u zocht?