Hieronder leest u meer over de gevolgen van de Omgevingswet die in 2024 ingaat.

Wat verandert er in 2024?

Nu zijn er heel veel aparte plannen die beschrijven wat er in de fysieke leefomgeving van de gemeente mogelijk is. Dit verandert als de Omgevingswet in 2024 ingaat. De Omgevingswet bundelt wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Er zijn dan minder regels en er is meer ruimte voor initiatieven.

Omgevingsvisie en omgevingsplan

In de Omgevingswet staat dat iedere gemeente 1 omgevingsvisie vaststelt. De omgevingsvisie komt in de plaats van structuurvisies, verkeers- en vervoersplannen, delen van de natuurvisie en milieubeleidsplannen. De visie maakt duidelijk wat er mogelijk is in een gebied. De omgevingsvisie van onze gemeente voor het buitengebied is inmiddels vastgesteld.

De Omgevingsvisie werken we uit in 1 omgevingsplan. Hierin komen alle gemeentelijke regels te staan.

Ook is er straks nog maar 1 omgevingsvergunning. Deze vervangt de verschillende vergunningen van nu. Denk aan de bouwvergunning en de vergunning voor het kappen van bomen of plaatsen van een extra schuur of garage op uw grond.

Wat zijn de voordelen voor u?

  • U hoeft in de toekomst nog maar 1 vergunning (digitaal) aan te vragen, bij 1 loket
  • De gemeente of een andere overheid behandelt de aanvraag
  • De tijd die dit kost wordt veel korter
  • U kunt als inwoner en/of ondernemer makkelijker zelf initiatieven starten

Heeft u gevonden wat u zocht?