Maar liefst 67 mensen hebben de rebus ingeleverd. Op de gemeentepagina ontbraken de plaatjes van het laatste woord. Ingeleverde oplossingen zonder dit woord zijn natuurlijk goed gerekend.

Winnares krijgt lunch-bon

De gelukkige winnares, mevrouw C. Jansen heeft haar prijs al ontvangen! Zij kreeg een lunch-bon van €30,-. Die ze kan inwisselen bij Brasserie de Rosmolen.

Oplossing Rebus prijsvraag 2020 Week van Lezen en Schrijven

Het is de Week van Lezen en Schrijven.
Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen,
ook met de computer en de smartphone. Bel 
anders eens met het Digi-Taalhuis voor informatie!

Voorlezen van kinderen

Tijdens de Week van Lezen en Schrijven hebben de burgemeester, wethouders en raadsleden kinderen op scholen voorgelezen. Het Mobiel Digi-Taalhuis bezocht 9 basisscholen en een peuterspeelzaal. Er is in totaal aan 224 kinderen voorgelezen binnen de gemeente. 

Computer-activiteiten van het Digi-Taalhuis West Maas en Waal

In deze tijd blijkt maar weer hoe belangrijk het is om ook op de computer vaardig te zijn. Er zijn diverse mogelijkheden om hierbij hulp te krijgen. Via lessen, cursussen en ook is het mogelijk om met een vrijwilliger te oefenen op de smartphone of tablet.
Veilig omgaan met de computer en de digitale overheid, voor beginnende computeraars, wordt in cursusvorm, in kleine groepjes gegeven. Als u belangstelling heeft kunt u zich opgeven via het Digi-Taalhuis.

EHBO: Eerste hulp bij online

Krijg gratis 1-op-1 hulp bij digitale vragen! Bijvoorbeeld de mogelijkheden van het internet om contact te houden met familie en vrienden op afstand, online boodschappen doen, online amusement als Netflix en YouTube. Voor vragen over de digitale overheid (DigiD) en/of online donorregistratie kan men op het spreekuur terecht. Maar ook vragen m.b.t. apps of e-books van de bibliotheek kunnen aan de orde komen. Het is noodzakelijk hiervoor een afspraak te maken, via de website van de bibliotheek of telefonisch via de klantenservice.

Informatiepunt Digitale Overheid

Tevens zijn er weer inloopspreekuren van het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Elke donderdagmiddag in de bibliotheek van Beneden-Leeuwen van 13.30-15.30 uur. Men hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Hier helpen we met zoeken naar informatie op sites van de overheid.

Voor veel mensen is het zoeken naar informatie op websites van de overheid lastig, bijvoorbeeld de sites van UWV, DUO, CBR, CJIB, CIZ, CAK, SVB en Belastingdienst. Mensen met een vraag over de dienstverlening van deze instanties kunnen nu terecht bij het IDO in Beneden-Leeuwen. Vragen die bijvoorbeeld bij het IDO gesteld kunnen worden zijn:

  • Kom ik in aanmerking voor huur/zorg toeslag?
  • Ik moet een gezondheidsverklaring invullen, hoe kom ik daaraan?
  • Ik ga samenwonen en heb een uitkering, wat moet ik regelen?
  • Mijn vader heeft erg veel hulp nodig, komt hij in aanmerking voor opname in een verpleeghuis?
  • En wat is dan de hoogte van de eigen bijdrage?
  • Wanneer wordt de AOW uitbetaald?
  • Ik word binnenkort werkloos, wat moet ik regelen?

We zoeken samen met de bezoeker naar informatie op het internet en verstrekken informatie. Onze grens is TOT aan de DigiD. Als er formulieren moeten worden ingevuld is dat geen taak van de bibliotheek. Dan we verwijzen door naar bijvoorbeeld de formulierenbrigade. 

Voor wie meer wil weten over het aanbod van het Digi-Taalhuis: Mail taalhuis.westmaasenwaal@bibliotheekrivierenland.nl  of bel naar 06 2312 8794