De permeoblokken in de Oude Maasdijk functioneren niet naar verwachting. Hierdoor blijft er veel regenwater op straat staan. We zijn bezig om hiervoor een oplossing te zoeken. Dit doen we samen met de fabrikant van de permeoblokken.

Conclusies van de testlocaties

In de maanden na de aanleg van de testlocaties hebben we van verschillende bewoners foto’s en filmbeelden ontvangen. Hierop was voor ons duidelijk te zien dat de betonnen deksels met gaten niet voor een betere afvoer van het regenwater zorgen. De meting van de hoogte van de weg heeft ons ook veel duidelijkheid gegeven. De hoogteligging van de permeoblokken bevat meer “hobbels en bobbels” dan volgens het ontwerp de bedoeling was.

Dit zorgt ervoor

  • dat het regenwater soms tegen de bult op moet stromen, wat dus onmogelijk is
  • dat er veel zand en troep achterblijft in de afvoergoot van de permeoblokken
  • dat de afvoercapaciteit van de permeoblokken veel minder is dan in de ideale (ontwerp)situatie

Door deze bevindingen is het duidelijk dat andere deksels op de permeoblokken niet de oplossing voor het waterprobleem is. We hebben daarom gezocht naar een andere insteek en advies gevraagd bij een creatief en meedenkend aannemersbedrijf. Gebaseerd op hun praktijkervaringen en alle beschikbare informatie hebben zij een oplossing voorgesteld: een andere aanpak van het probleem.

Nieuwe aanpak

gefotoshopt beeld van de mogelijk nieuwe situatie
Gefotoshopt beeld van de mogelijk nieuwe situatie

Deze houdt kortgezegd in, dat we de permeoblokken volledig verwijderen en daarvoor in de plaats een hemelwaterriool aanleggen. Daarboven wordt een goot aangelegd met kolken (putjes). De gefotoshopte foto geeft u hier een beeld bij.

Op de tekeningen bij de te downloaden bestanden, zijn de voorgestelde locaties van de kolken te zien. Daar staat ook een tekening van de voorstelde aanpak in de vorm van een dwarsdoorsnede van de weg.
 

Uitkomst enquête

De gemeente vroeg de bewoners om een reactie op de voorgestelde oplossing. Hiervan maakten we een reactienota. Deze vindt u bij de te downloaden bestanden.

Start werkzaamheden op 26 oktober

Aanwonenden hebben we hierover een brief gestuurd. Het werk delen we op in stukken van ongeveer 150 meter. We verwachten een stuk in een week klaar te hebben. Hierdoor is de weg in het weekend door aanwonenden te gebruiken. Vlak voor aanvang van het werk stuurt de aannemer een brief met specifieke informatie naar de aanwonenden. De voortgang van het werk is afhankelijk van het weer. Bij iets meer dan miezer(regen) kan het werk niet worden uitgevoerd. Het werk schuift dan een week of meer op, afhankelijk van de weersvoorspelling.

Bel of mail ons gerust

Heeft u vragen of ideeën? Neem dan contact op met Marco Barendse, de nieuwe projectleider. Hij is bereikbaar van dinsdag tot en met vrijdag via mbarendse@westmaasenwaal.nl of 14 0487.
Met vragen over de werkzaamheden aan de straat, neemt u contact op met P. (Peter) van Venrooij van aannemer Gebr. Van Venrooij via 06 5381 3925.

Heeft u gevonden wat u zocht?