De provincie en wij hebben op de locatie Over de Maas zandwinning mogelijk gemaakt, in combinatie met natuurontwikkeling en ruimte voor rivier de Maas. Het bestemmingsplan vindt u bij ruimtelijkeplannen.nl.

Op 9 maart om 11.00 uur is er het rondetafelgesprek ‘granuliet in de Maasplassen’ in de Tweede Kamer

Daar wordt onder andere ons position paper besproken. Voor de volledige agenda kunt u kijken op de website van de Tweede Kamer

Uitvoering door Nederzand

Eind 2009 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden. De zandwinning wordt uitgevoerd door het bedrijf Nederzand. Alle werkzaamheden staan in werkplannen omschreven en vindt u op www.overdemaas.com
De uitvoering van het project Over de Maas zou eind dit jaar klaar zijn. Het project wordt nu verlengd tot 31 december 2021. Dan is het definitief klaar en het gebied ingericht. Omwonenden hebben een brief ontvangen met hierin uitleg. Deze brief vindt u bij de downloads.

Bewonersvereniging 'Over de Maas'

De bewonersvereniging 'Over de Maas' komt op voor de belangen van álle bewoners. Zij hebben aandacht voor de gezondheid en veiligheid, overlast en schade. Zij herinnert partijen aan gemaakte afspraken en bewaakt de afgesproken schaderegeling.

We gaan in gesprek met Rijkswaterstaat en Staatssecretaris

Wij hebben bureau RPS de administratie van de grondstromen naar Over de Maas laten onderzoeken. De conclusie van dit onderzoek is dat deze administratie klopt. De landelijke regels worden toegepast. Wij maken ons echter zorgen of de landelijke regels voldoende zijn. Daarom gaan wij hierover in gesprek met Rijkswaterstaat en de Staatssecretaris. De gemaakte afspraken met Over de Maas blijven ongewijzigd.

De rapporten vindt u bij de downloads.

Eén loket voor vragen en klachten

De zandwinning kan bij omwonenden en andere belanghebbenden vragen oproepen of aanleiding zijn tot het indienen van een klacht. Omdat verschillende partijen bij het project zijn betrokken, is besloten één loket in te richten. Heeft u vragen of klachten over dit project, dan kunt u contact opnemen met het provincieloket via: 026 359 9999 of post@gelderland.nl of www.gelderland.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?