De Tuinstraat en een deel van de Parkstraat hebben we de bomen verwijderd omdat deze de stoep omhoog duwden. Als gevolg hiervan gaan we de straat herinrichten. 

Uitvoering herinrichting van juni tot eind juli

Begin juni begon onze aannemer Gebr. Van Venrooij met de uitvoering van de herinrichting. De werkzaamheden duren tot eind juli. Alle aanwonenden zijn door de aannemer geïnformeerd over de start van de werkzaamheden en over de fasering met een brief. Deze vindt u bij de te downloaden bestanden.

Meer informatie

Tijdens de uitvoering is het eerste aanspreekpunt de uitvoerder van de aannemer.
Dit is de heer A. Cornelissen die u bereikt via T 06 2254 
5289.

Heeft u gevonden wat u zocht?