Vorige week tekende wethouder René Cruijsen namens gemeente West Maas en Waal samen met Mecus Planontwikkeling BV een overeenkomst voor de bouw van nieuwe woningen in Maasbommel. Mecus werkt aan een plan voor de ontwikkeling van 24 woningen aan de Hogenhofstraat.

Wethouder Cruijsen: “Dit project is een mooie stap in de woningbouwontwikkeling van Maasbommel. Ik ben blij dat we meer woningzoekenden aan een woning kunnen helpen en heb er alle vertrouwen in dat Mecus een plan ontwikkelt dat past bij het dorp.”

De woningen in het project ‘Buitenhof’ krijgen een dorps karakter. Op die manier vormen ze een logisch vervolg op de bestaande bebouwing in het dorp. Om dit dorpse karakter te realiseren, houdt Mecus rekening met voldoende afwisseling in woningtypen en uitstraling. De komende tijd wordt het woningbouwplan verder uitgewerkt voor de verkoop.