In een deel van de Florastraat, Kortestraat en ‘het pleintje’ in Boven-Leeuwen gaan we verschillende (onderhouds)werkzaamheden uitvoeren. Denk hierbij aan de trottoirs, het asfalt en de riolering. Door het combineren van werkzaamheden richten we de straat opnieuw in en maken we de straat klaar voor de veranderingen in ons klimaat (klimaatadaptiever).

Het gebied

Dit project beperkt zich tot:

  • Kortestraat
  • Plein
  • Florastraat, het deel dat ligt tussen de Bernardstraat en Vogelenzang

Het definitief ontwerp is uitgevoerd

Samen met de aanwonenden is een ontwerp gemaakt. De werkzaamheden van de aannemer zijn uitgevoerd in het 2e en 3e kwartaal van 2022.

Het beplantingsplan staat bij de downloads

Het groenplan/beplantingsplan is ook klaar. De aanwonenden kregen hierover een brief. In de plantvakken zetten we een gevarieerde beplanting. Denk aan vaste planten, bloeiende heesters (struiken), bomen en hagen. Dit doen we om de biodiversiteit te vergroten
De beste planttijd is verschillend voor het gekozen groen. Dus niet alle groen wordt op hetzelfde moment geplant. We beginnen (waarschijnlijk) met planten in het laatste kwartaal van 2022. Uiteindelijk staat eind april 2023 alles op zijn plaats.

Neem gerust contact met ons op

Heeft u vragen over het groenplan of de aanplant van het groen? Neem dan contact op met onze projectleider groen Hessel van Kessel via 14 0487 of via hvkessel@westmaasenwaal.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?