In een deel van de Florastraat, Kortestraat en ‘het pleintje’ in Boven-Leeuwen moeten we op korte termijn verschillende (onderhouds)werkzaamheden uitvoeren. Denk hierbij aan de trottoirs, het asfalt en de riolering. We grijpen deze mogelijkheid aan om ook andere werkzaamheden aan te pakken en de straten opnieuw in te richten.

Afbeelding gebied plan florastraat

Het gebied

Het gebied dat heringericht wordt, staat op de afbeelding hiernaast.

Bewonersavond

Samen met de aanwonenden willen wij een mooi ontwerp voor dit gebied maken. Daarom was er op 21 mei een bewonersavond in het Kulturhus D’n Dulper in Boven-Leeuwen. 

De presentatie van de avond en de schets waarop u kon reageren vindt u bij de downloads.

Reactieformulier

Op het reactieformulier kon u uw wensen ideeën en gedachten op de eerste schets aangeven. De inlevertermijn is voorbij.

Vragen?

Neem dan contact op met Rob van Oijen via rvoijen@westmaasenwaal.nl of via 06 5129 6087.

Te downloaden bestanden: