Logo West Maas en Waal

Herinrichting Florastraat (deels), Kortestraat en pleintje Boven-Leeuwen

Foto plan Florastraat

In een deel van de Florastraat, Kortestraat en ‘het pleintje’ in Boven-Leeuwen moeten we op korte termijn verschillende (onderhouds)werkzaamheden uitvoeren. Denk hierbij aan de trottoirs, het asfalt en de riolering. We grijpen deze mogelijkheid aan om ook andere werkzaamheden aan te pakken en de straten opnieuw in te richten.

Afbeelding gebied plan florastraat

Het gebied

Het gebied dat heringericht wordt, staat op de afbeelding hiernaast.

Bewonersavond

Samen met de aanwonenden willen wij een mooi ontwerp voor dit gebied maken. Daarom is er op 21 mei een bewonersavond. Aanwonenden zijn van harte welkom om 19.30 uur in het Kulturhus D’n Dulper. Pastoor Schoenmakersstraat 5 in Boven-Leeuwen. Om de avond goed te organiseren is het nodig dat u zich uiterlijk 19 mei aanmeldt via info@westmaasenwaal.nl of belt naar 14 0487. Geeft u aan met hoeveel personen u komt?

Reactieformulier

De dag na de bewonersavond staat op deze pagina alle beschikbare informatie.

Ook het reactieformulier kunt u dan hier vinden.

Vragen?

Heeft u al vragen die niet kunnen wachten tot de bewonersavond? Neem dan contact op met Rob van Oijen via rvoijen@westmaasenwaal.nl. Hij is vanaf 14 mei ook bereikbaar via 06 5129 6087.