Kansrijke initiatieven, die een economische impuls geven aan het gekozen thema en toegevoegde waarde hebben, kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van de gemeente.

Het Platform Recreatie en Toerisme (PRET)

De gemeente West Maas en Waal heeft, in samenwerking met ondernemers uit de recreatieve sector, een stimuleringsfonds opgericht, het PRET-fonds. Hieruit worden eenmalige stimuleringsbijdragen verstrekt aan ondernemers. Zij moeten op het gebied van recreatie en toerisme een kansrijk initiatief ontwikkelen dat tot een (economische) impuls kan leiden. De stimuleringsbijdrage betreft maximaal 50% van de gemaakte kosten; tot een maximum van € 2.500,- voor zover het beschikbare budget van het Stimuleringsfonds Recreatie en Toerisme toereikend is.

Het college van burgemeester en wethouders neemt de beslissing of een stimuleringsbijdrage wordt verleend. Vooraf vragen zij advies aan het Platform Recreatie en Toerisme. Het Platform komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar onder voorzitterschap van wethouder Sander Bos. Naast de adviserende rol vergadert het Platform ook over actuele recreatieve onderwerpen, projecten en evenementen die spelen binnen onze gemeente of regio.

Het Platform bestaat uit:

  • Ondernemersvereniging 'De Gouden Ham'
  • Ondernemersvereniging 'Verrassend Leeuwen'
  • Ondernemersvereniging 'DOV'
  • de Maasmeanders
  • Uit®waarde
  • Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland
  • Horeca Nederland
  • Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO)
  • de Vereniging van Recreatieondernemers Nederland (Recron)

Thema 2019: ‘Aantrekkende werking van de Gouden Ham’

Het thema voor 2019 is ‘Aantrekkende werking van de Gouden Ham’. Hieraan zijn enkele voorwaarden verbonden zoals: het initiatief dient een bijdrage te leveren aan de vrijetijdseconomie in West Maas en Waal; het moet inspelen op één van de 10 speerpunten uit het uitvoeringsprogramma, onderaan te downloaden; daarnaast dient het initiatief te worden aangevraagd via het online aanvraagformulier. De stimuleringsbijdrage betreft maximaal 50% van de gemaakte kosten; tot een maximum van € 2.500,-, voor zover het beschikbare budget van het Stimuleringsfonds Recreatie en Toerisme toereikend is. Onderstaande documenten kunt u raadplegen voor meer informatie.

Online aanvragen

Contact

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neemt u dan contact op met mevrouw Jaimy Hattu. U bereikt haar op 14 0487 of via jhattu@westmaasenwaal.nl.

Te downloaden bestanden:

Heeft u gevonden wat u zocht?