Inrichting Poortstraat

Reactienota Wamelse Poort, inrichting Poortstraat
Opmerking/vraag/idee aanwonendeReactie gemeente
wens voor tweerichtingsverkeerWij kijken of de rijrichting aangepast kan worden.
bestrating Poortstraat helemaal door laten lopen. Er is geen oversteekpunt bij insectenhotel.We passen de tekening hierop aan. 
te weinig parkeervakken in de PoortstraatDit plan is een groenplan. De infrastructuur is klaar en er komen geen extra parkeervakken.
bij planten bomen in Poortstraat rekening houden met uitrittenDe bomen komen in de plantvakken. Deze zijn al aangelegd. Hierbij is rekening gehouden met de inritten.

Inrichting parkje Kasteelstraat

Reactienota Wamelse Poort, inrichting parkje Kasteelstraat
Opmerking/vraag/idee aanwonendeReactie gemeente
voetpad niet op de voortuin van Poortstraat 10 of van de buren uit laten komen. Verplaatsen naar korte zijde.Het paadje laten we richting het struinbosje buigen en sluiten we aan op het trottoir aan de Poortstraat.
geen verlichting bij de voortuin gewenst (maar dit staat er al)De verlichting blijft op deze plek staan. Een andere plek is niet mogelijk.
verbinden groene looproute met park en GrachtstraatDe looproute loopt van de bankjes aan de Grachtstraat naar het parkje aan de Kasteelstraat. Langs de Grachtstraat staat sinds pas extra groen. Verdere groene verbindingen zijn nu niet van toepassing, maar misschien in de toekomst wel mogelijk.
historisch element, verwijzen naar opgraving kasteelEr komen speelse verwijzigingen naar het kasteel zoals een toegangsbrug en palen als torens. Ook kijken we of we er een informatiepaneel kunnen plaatsen.
kabelbaan voor de kinderenEen kabelbaan is op deze locatie niet mogelijk. Wij kijken of andere speelelementen wel mogelijk zijn.  
toegangsbrug aan de Poortstraat parkWij vinden dit een leuk idee en verwerken dit op de tekening.
niet toestellen verwijderenDe bestaande toestellen blijven behouden. Wel herplaatsten we ze én er komen nieuwe toestellen bij.
onderhoud en beheer De Kernen en Gemeente goed regelen op langere termijnWij zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. Voor het park stellen we een beheerplan op. De juiste wijze van onderhoud ligt hiermee vast.
toegankelijkheid achterom voor Kasteelstraat 4-6 verbeteren met verhard pad. Trottoir Poortstraat 4-16 doortrekken naar achterom Kasteelstraat 4-6.Wij maken een verhard pad dat aansluit op het achterpad. Het achterpad wordt door De Kernen opnieuw gestraat.
perceel (achtertuin) 2-3 m dieperWe passen de grootte van het perceel niet aan. De grond is niet ons eigendom. De Kernen heeft bij ons aangegeven dat ze geen grond uit gebruik willen geven voor particulieren. De betreffende bewoner is per mail geïnformeerd.
boom achter Kasteelstraat 6 graag verwijderenDe boom wordt verplaatst.
op hoek Poortstraat-Kasteelstraat staan hoge bomen ingetekend. Graag vervangen voor kleine bomen ivm veel schaduw en overlast bladeren in de tuinDe bomen staan te noorden van de tuin en zullen dus geen schaduw op de tuin/dak werpen. We passen de tekening hierop niet aan.
komt er verlichting in het parkje?Er komt geen verlichting in het parkje. Langs het trottoir staat verlichting. Deze is te zien op de tekening.
renovatie trottoir zijde Kasteelstraat 1-15Zodra de bouwwerkzaamheden in de Wamelse Poort klaar zijn, wordt de Kasteelstraat en de bestaande trottoirs geïnspecteerd. Zo nodig wordt het een en ander hersteld. Dit valt niet binnen dit project.

Inrichting groenstrook Hollenhof

Reactienota Wamelse Poort, inrichting groenstrook Hollenhof
Opmerking/vraag/idee aanwonendeReactie gemeente
strooien op parkeerplaatsen achter woningen. Eventueel een bak strooizout plaatsenWij strooien geen parkeerplaatsen, alleen ontsluitingswegen. Gele bakken met strooizout zetten wij alleen bij woningcomplexen voor senioren.
zebrapad op hoek Poortstraat-Hollenhof Dit plan is een groenplan. De infrastructuur is klaar. We maken hier geen zebrapad.
met beplanting op hoek Poortstraat-Hollenhof rekening houden met eventuele invoering tweerichtingverkeer PoortstraatBij het kiezen van de beplanting houden we rekening met de verkeersveiligheid. 
boom op hoek Poortstraat-Hollenhof bij tweerichtingverkeer niet zo groot ivm zicht op zebrapad?Bij het kiezen van de beplanting houden we rekening met de verkeersveiligheid.
Avri inlichten over kliko aan een kant. Niet op parkeerplekken.We hebben dit besproken met Avri. Ons voorstel is om de containers aan de noordzijde van de weg op het trottoir te zetten.
insectenhotel niet gewenstWij hechten grote waarde aan de aanwezigheid en het voortbestaan van bestuivende insecten. Een insectenhotel draagt daaraan bij en is daarom van belang. Om de bewoner tegemoet te komen verplaatsen we het insectenhotel.
van sloot naar kinderboerderij veel rattenHet ontwerp heeft geen invloed op aanwezigheid van ratten. Daarnaast heeft de opmerking geen invloed op het ontwerp. 
graag het oude voetpad behouden om de drukte voor het huis te verminderenHet behoud van het oude trottoir leidt tot een dubbel trottoir. Dit heeft geen meerwaarde. De extra ruimte voor groen heeft wel meerwaarde. Wij verwachten dat mensen de kortste route nemen en dus niet het oude trottoir. Om deze 2 redenen wijzigen wij de tekening niet.
verder aan de slag met entree Wamelse Poort. Inrichting rotonde + entreeMet Samen Wamel is afgesproken om dit buiten het groenplan te houden. Er is inmiddels contact gezocht met de provincie. Wij verwachten dat Samen Wamel het plan voldoende afstemt met het dorp, zodat er een gedragen plan ontstaat.
hoe diep wordt de geul die gevuld wordt met overtollig water?Deze geul is maximaal 30 cm .
Martijn, kom ajb een keer de situatie in de buurt bekijken, zodat wij in de praktijk ons verweer kunnen geven.We hebben contact opgenomen met de bewoners.
gaarne geen hooggroei voor de woningen op de HollenhofNa overleg met aanwonende geven wij een reactie.
algehele verkeerssituatie herzienDit plan is een groenplan. Er wordt aan de huidige verkeerssituatie niets veranderd. Uiteraard wordt naar een oplossing gezocht als het groenplan een negatieve invloed heeft op de verkeersveiligheid.