Reactie van inwonerAntwoord van ons
 1. We willen graag dat de mooie volgroeide bomen blijven staan. Ze kunnen een onderdeel uitmaken van een snelheidsbeperkende maatregel, om de veiligheid te vergroten. 
 2. Een voetpad voor de woonwijk in aanbouw zou handig zijn. Dit kan b.v. in plaats van de sloot, niet in plaats van de bomen. 
 3. De parkeerplaats ter hoogte van huisnummers 6&8 wordt soms gebruikt door 3 auto's. Deze dus niet verkleinen, liever iets groter. 
 4. Mooi dat er extra groen is gepland.
 1. We hebben ruimte nodig voor de sloot en de weg. De sloot is nodig voor een goede afwatering. De weg moet voldoende breed zijn voor het verkeer. Daarom kunnen we helaas de bomen niet behouden. 
 2. Het voetpad kunnen we inpassen tussen de weg en de sloot. Niet in plaats van de sloot.
 3. Er is hier plek voor 2 parkeerplaatsen. Dat blijft zo.  
 4. Dank u wel voor het compliment
 1. De huidige wegbreedte van 3,6 meter vanaf de Hogenhofstraat nummer 8 richting het nieuwbouwproject moet behouden blijven en dient niet verbreed te worden naar 4,8 meter. Oftewel, we zijn TEGEN wegverbreding. Wij willen namelijk geen wegverbreding, omdat met verdere verbreding van de weg automatisch de rijsnelheid stijgt terwijl er nu al te hard wordt gereden.
 2. We zijn VOOR een voetpad richting de nieuwe woonwijk. Dit in verband met de veiligheid van de kinderen van de jonge gezinnen die daar zullen gaan wonen. Als de 3 mooie bomen*** tussen de Hogenhofstraat 8 en de nieuwe woonwijk daarvoor moeten wijken dan is dat jammer, maar de verkeersveiligheid van de kinderen moet in deze voor gaan.
 1. De huidige breedte van de weg is niet genoeg voor twee tegemoetkomende auto's. Dat levert problemen op wanneer de 24 nieuwe woningen bewoond zijn. Er is ook geen mogelijkheid om uit te wijken tussen de bomen. De breedte van de weg is aanpast naar 4,30 meter.
  De straat wordt met klinkers bestraat en op de kruispunten komen attentievlakken. Dat remt de snelheid ook af.
 2. Het voetpad is ingepast tussen de weg en de sloot. Daarom moeten de bomen hier weg.
 1. Tijdens de info avond in het dorpshuis werd mij niet echt duidelijk waarom het riool moet worden vervangen, het had niets te maken met het aansluiten van de nieuwe wijk werd er verteld, maar nu dan nogmaals de vraag: Waarom is het nodig om het riool te vervangen? 
 2. Uit de tekening blijkt dat er 3 bomen verdwijnen in de Hogenhofstraat tussen huisnummer 8 en 10 volgens meneer Barendse verdwijnen er geen bomen en is dit een fout in het plan. Als deze bomen zouden verdwijnen zal het karakteristieke aanzicht van de Hogenhofstraat verdwijnen. Ook zou het wegdek niet worden verbreed is ons verteld, echter verteld de tekening wel degelijk een verbreding van 5m naar 5.25m voor het voorste deel en van 3.60m naar 4.80m in het tweede deel dat zou betekenen dat de bomen verdwijnen.
 1. Het riool wordt vervangen omdat het slecht afvoert in de richting van het Lukepad. Verder zijn er meerdere gebreken gezien die vervanging nodig maken.
 2. De huidige breedte van de weg is niet genoeg voor twee tegemoetkomende auto's. Dat levert problemen op wanneer de 24 nieuwe woningen bewoond zijn. Er is ook geen mogelijkheid om uit te wijken tussen de bomen. Dus de 3 bomen moeten helaas toch weg. De breedte van de weg is aanpast naar 4,30 meter.
  De straat wordt met klinkers bestraat en op de kruispunten komen attentievlakken. Dat remt de snelheid ook af. 
  De breedte van het voorste deel blijft 5,0 meter.
Is er een mogelijkheid dat onze huis hwa (hemelwaterafvoer) ook op de nieuwe pijp in de straat aangesloten wordt. ik heb onlangs in onze tuin de pvc vervangen en een aparte buis voor hwa gelegd. deze ligt aan de straatzijdeU kunt de hemelwaterafvoer op stoepniveau aanbieden. Dus als een pijp hebt door de tuin, dan eindigt u met een welput. Achter en naast de welput afwerken met verhoogde stenen of een rand. Dan loopt het naar de straat.
Ons beleid is bovengronds afkoppelen en niet met een buis op het gemeenteriool voor hemelwater.
Parallelweg en bomen aan de Kapelstraat tussen huisnummers 1 en 2-4:
Hier wordt geparkeerd en waarom worden de bomen vervangen?
Hier wordt verharding verminderd omdat het niet noodzakelijk is. Dit hoort bij het aanpassen van de openbare ruimte aan het veranderende klimaat. Parkeren mag gewoon in de Kapelstraat. Het obstakel verwijderen we. 
De bomen zijn niet gezond, al lijkt misschien van wel. Daarom planten we nieuwe.