Leefbaarheid leeft in de gemeente West Maas en Waal! Een record aantal deelnemers praatten in het gemeentehuis over wat goed is voor de leefbaarheid van de 8 dorpen en hun inwoners. Dit gebeurde 30 januari op de 6e Dag van de Toekomst.  Een bijeenkomst die de gemeente jaarlijks organiseert vanuit de Visie Leefbaarheid Kernen 2030. De bijna 100 inwoners en professionals konden hun ideeën kwijt in 7 groepen. Hierin werden thema’s besproken die belangrijk zijn voor leefbare dorpen: burgerparticipatie, duurzaamheid, mobiliteit, ondernemen/recreatie, onderwijs/jeugd, welzijn/zorg en wonen.