Eind 2021 heeft het kabinet een eenmalige energietoeslag aangekondigd voor huishoudens met een laag inkomen. Het geld is een tegemoetkoming voor de hoge gas- en energierekening. Deze eenmalige energietoeslag komt naast een verlaging van de energiebelasting van € 400,- én een verlaagd btw-tarief.

Op 12 april hebben wij de voorwaarden vastgesteld waaronder de eenmalige energietoeslag aan haar inwoners kan worden toegekend. De inkomensgrens is gelegd bij 120% van het sociaal minimum. De eenmalige energietoeslag bedraagt € 800,-.

Onze inwoners met een bijstandsuitkering krijgen deze toeslag half mei automatisch uitbetaald via Werkzaak Rivierenland. Zij hoeven niets te doen.
De inwoners die een laag inkomen hebben maar géén bijstandsuitkering ontvangen, kunnen bij Werkzaak Rivierenland de energietoeslag aanvragen. Dit kan pas na 15 mei. 

Op onze website vindt u meer informatie over de eenmalige energietoeslag.