In twee bijeenkomsten, de zogenaamde ruimte-ateliers, hebben inwoners, bedrijven, dorpsplatforms en gemeente nagedacht over grootschalige wind- en zonneparken in onze gemeente.

In de huis-aan-huis krant De Maas&Waler leest u een verslag van het tweede ruimte-atelier. 

Samen onderzoeken we de mogelijkheden

Hoe kan gemeente West Maas en Waal bijdragen aan de 55% reductie van CO2-uitstoot in 2030. Wat betekent dit op het gebied van duurzame energie? Welke rol spelen zonne- en windenergie daarin en wat zijn daarvoor de meest geschikte plaatsen? Hoe houden we goed rekening met de omgeving, bijvoorbeeld agrarische grond, het landschap en netinfrastructuur? Deze vragen staan centraal tijdens de ruimte-ateliers. 

De ruimte-ateliers leiden tot een voorstel met zoekgebieden en randvoorwaarden. Deze zoekgebieden geven aan waar in West Maas en Waal windmolens en zonnevelden, binnen randvoorwaarden, mogelijk zijn. De zoekgebieden geven geen concrete locaties. Dit voorstel wordt aan de gemeenteraad voorgelegd.

Heeft u gevonden wat u zocht?