Ga naar homepage - Logo gemeente West Maas en Waal

Ruimtelijke plannen

Ruimtelijke plannen beschrijven wat de overheden van plan zijn op het gebied van ruimtelijke ordening. Wordt ergens een nieuwe weg aangelegd? Of een nieuwbouwwijk? Dan staat dat in deze plannen beschreven.

Elke gemeente is verplicht om voor haar hele grondgebied bestemmingsplannen te hebben. In deze bestemmingsplannen staat waar mag worden gebouwd en waarvoor een gebouw gebruikt mag worden.
De gemeente maakt bestemmingsplannen voor alle grond die bij de gemeente hoort.