De gemeente West Maas en Waal heeft de balans opgemaakt over 2019. Financieel gezien is het jaar afgesloten met een tekort van zo’n € 900.000. Dit tekort was niet voorzien en wordt betaald uit de algemene reserve die daarvoor is bedoeld. Tijd om pas op de plaats te maken en oplossingen te zoeken voor een sluitende begroting de komende jaren.