Naar 2030 is er een collectieve ambitie en bereidheid om de leefbaarheid te verbeteren.