Naar 2030 is er een collectieve ambitie en bereidheid om de leefbaarheid te verbeteren.

Wat is er gedaan?

  • Halverwege 2018 heeft ook Beneden-Leeuwen haar dorpsplatform gekregen. Hierdoor zijn vanaf nu in alle acht dorpen veel inwoners actief.  Ze verbinden, organiseren en signaleren (vrijwilligers) activiteiten. De platforms hebben ook een eigen dorpswebsite.
  • Met een gemeentelijke financiële vergoeding hebben de meeste platforms nu zogenaamde Dorps Ontwikkel Plannen (DOP) gemaakt. Hierin staat alles wat inwoners belangrijk vinden. Denk daarbij aan het behoud en het verbeteren van de leefbaarheid in hun dorp.
  • We hebben het budget voor het belonen van leefbaarheidsinitiatieven verdubbeld van € 3.000,- naar € 6.000,-.  Inwoners en vrijwilligers(organisaties) kunnen vóór 1 februari én vóór 1 september een beloning van € 750,- aanvragen.
  • De wethouder Leefbaarheid overlegt elk halfjaar met de dorpsplatforms over lopende en nieuwe zaken. Onze regisseur leefbaarheid is hierbij de contactpersoon.