In 2030 is kwalitatief goed onderwijs voor leerlingen het criterium voor de aanwezigheid van scholen. De scholen kiezen voor samenwerking om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden.

Wat is er gedaan?

  • We investeren vanuit zorg en onderwijs extra in Passend Onderwijs. En investeren ook in de samenwerking met de betrokken organisaties. We willen dat kinderen met een beperking of ontwikkelingsachterstand op of dichtbij hun eigen school terecht kunnen.
  • We steunen activiteiten die laaggeletterde ouders beter taalvaardig maken.
  • De oplevering van het Integraal Kind Centrum (IKC) in Beneden-Leeuwen was op 21 maart 2019. Hierin gaan samenwerken:
    • Pax Junior met twee praktijklokalen.
    • Basisscholen De Leeuwenkuil en De Wijzer.
    • Een kinderdagverblijf met peuteropvang en de buitenschoolse opvang van SPOM.