In 2030 blijven West Maas en Walers zo lang mogelijk in hun huidige woning wonen. Op het moment dat thuiswonen niet meer gaat wordt hoogwaardige zorg verleend op centrale zorglocaties in de gemeente.

Wat is er gedaan?

De volgende maatregelen treffen wij vanuit onze Woonvisie uit 2016:

  • We maken onze inwoners meer bewust van de gevolgen van het langer thuis wonen. We doen dit samen met ondernemers en (zorg)organisaties. Dit gebeurt onder meer via WoonMarkt ‘Thuis met het Grootste Gemak’.  Die organiseren we elke 2 jaar. Dit jaar is dat op 26 oktober in het VTC in Wamel.
  • Inwoners kunnen een blijverslening aanvragen.
  • Via een geleidelijke aanpassing van het bestemmingsplan voor de dorpen, worden meer-generatie-woningen mogelijk.