In 2030 is West Maas en Waal een gemeente die met inwoners en organisaties meedenkt hoe zij initiatieven werkelijkheid kan maken.

Wat is er gedaan?

  • Via het toetsingskader voor de woningbouw moedigen wij inwoners en bedrijven aan om elke twee jaar met originele nieuwe ideeën te komen. Voor 2019-2020 zijn 35 aanvragen ingeleverd voor in totaal 303 woningen. We verwachten half april 2019 een besluit hierover.
  • Sinds september 2018 loven we elk jaar niet zes maar twaalf beloningen van € 750,- uit. De beloningen zijn voor nieuwe ideeën die de leefbaarheid of samenredzaamheid houden of verbeteren.