In 2030 is West Maas en Waal een duurzame gemeente.

Wat is er gedaan?

  • In 2018 hebben we bij gemeentelijke gebouwen energiebesparende maatregelen getroffen en ingepland. Ook plaatsen we zonnepanelen op de daken van het gemeentehuis, de gemeentewerf en het zwembad.
  • We kopen elektriciteit en gas duurzaam in. En hebben bij de inkoop van schoonmaakdiensten en leerlingenvervoer extra eisen gesteld op het gebied van duurzaamheid.
  • Wij zijn actief bezig met het verduurzamen van de straatverlichting. Daarom hebben we onder meer al 400 lampen van lantaarnpalen laten vervangen door led-verlichting.
  • Inwoners kunnen gebruik maken van leningen voor maatregelen op het gebied van duurzaamheid. We bieden hen ook een voordelig energieadvies door een energieadviseur aan. Inwoners kunnen voor informatie en advies terecht bij het regionale energieloket ‘Het Nieuwe Wonen Rivierenland’.
  • We hebben afspraken gemaakt met Woonstichting De Kernen over het meer duurzaam maken van haar huurwoningen.
  • Om verduurzaming te stimuleren krijgen sportclubs gratis energiemonitoring. Hiermee krijgen zij inzicht in de energiestromen in hun gebouwen. Sinds 2018 kunnen stichtingen en verenigingen leningen krijgen voor het treffen van duurzame maatregelen.
  • De Omgevingsdienst Regio Rivierenland (ODR) stimuleert bedrijven bij het toezicht steeds meer om energie te besparen.
  • Wij werken samen met Groenleven BV bij de aanleg van twee zonneparken. Bij de rotonde N322/van Heemstraweg en rotonde Noord-Zuid/van Heemstraweg.
  • Op 13 februari hebben wij een drukbezochte energie-ontmoeting over duurzaamheid gehouden. Bekende meteoroloog Reinier van den Berg was speciale gast. Hierbij zijn veel initiatieven en ideeën van inwoners, bedrijven, verenigingen en organisaties in kaart gebracht.