In 2030 zijn de cultuurhistorische kwaliteiten van West Maas en Waal beschermd en bekend bij inwoners en toeristen.

Wat is er gedaan?

We zijn volop bezig met de uitvoering van het plan van aanpak om Hanzestad Maasbommel te profileren.

  • De gemeenteraad heeft zich op 13 december 2018 laten informeren over de archeologische hotspot ‘Expeditie over de Maas’. Stichting Erfgoed Gelderland heeft onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het beheren en tentoonstellen van de zeker 250.000 historische vondsten.
  • De gemeenteraad geeft in april 2019 een opdracht aan het college van burgemeester en wethouders over de mogelijkheid die hij verder uitgewerkt wil zien.
  • De gemeenteraad heeft op 24 januari 2019 het Dorpskwaliteitsplan West Maas en Waal vastgesteld. In dit plan is voor elk van de acht dorpen een ‘dorpspaspoort’ opgenomen. Hierin staat hoe we met elkaar de kwaliteit van de omgeving en van de cultuurhistorie kunnen bewaren of verbeteren.