Tweede Sport- en Preventiecafé op 1 juni

Op donderdag 1 juni organiseren we het tweede Sport- en Preventiecafé, van 19.00 tot 21.30 uur. De inloop is vanaf 18.45. Je bent van harte uitgenodigd! We gaan samen aan de slag om West Maas en Waal nóg vitaler te maken.

Het programma van 1 juni:

18.45 uurOntvangst met koffie, thee en iets lekkers dat ook gezond is
19.00 uurWelkom door wethouder Rob Reuvers en aandacht voor het herijken van het huidige sportakkoord
19.30 uurFysieke en mentale gezondheid: inspirerende voorbeelden
20.00 uurThematafels met nieuw: vrijwilligerstafel en inwonerstafel!
21.00 uurOpbrengst
21.15 uurAfronding en netwerkborrel

Het huidige lokale Sportakkoord wordt herijkt en hierbij willen we jouw mening horen

We trekken conclusies uit de evaluatie van het huidige lokale sportakkoord. En we leggen enkele vragen voor. Wat is nu echt belangrijk dat we opnemen in het vernieuwde sportakkoord?

De thematafels van 1 juni

We onderzoeken samen hoe het nu staat met de initiatieven die voortkwamen uit de eerste thematafels.

We hebben ook nieuwe tafels. Een vrijwilligerstafel waar deelnemers ideeën voor het vinden en behouden van vrijwilligers kunnen brengen en halen. Ook als je vrijwilliger bent en wilt delen wat ertoe leidde dat je vrijwilliger werd, ben je welkom!
En we hebben een thematafel speciaal voor inwoners. We zijn namelijk heel blij met alle betrokken professionals, maar we willen ook graag meer ruimte bieden aan inwoners om hun ideeën te delen en werkelijkheid te laten worden.

Aan elke thematafel zit een tafelleider. Deze is geen deelnemer, maar leidt het gesprek in goede banen.

Bestaande tafels met lopende ideeën:

 • Alcoholgebruik 18-
  Het alcoholgebruik onder jongeren ligt in onze gemeente hoger dan in de rest van de regio. In bijvoorbeeld sportkantines blijken jongeren nog te vaak aan alcohol te kunnen komen. Welke regels, afspraken en cultuuromslag en daarmee welke acties zijn hiervoor nodig?
 • Inclusie en diversiteit in de sport
  Deze doelgroep is erg breed. We willen niet óver maar mét mensen hierover praten. Hoe kunnen we nog meer rekening houden met iedereen en welke actie(s) koppel je hieraan?
 • Ruimte voor sport en bewegen
  Het zou mooi zijn als er in de gemeente-breed meer inzicht komt in de beschikbaarheid van ruimtes en middelen. En bestaande accommodaties levensvatbaar houden. Welke goede ideeën creëren die nieuwe realiteit?
 • Bewegen 0-4 jaar
  De basis voor een leven lang sporten en bewegen wordt vroeg gelegd. Bewustwording hierbij is belangrijk. Hoe creëer je dat?

Nieuwe tafels:

 • Vrijwilligerstafel
  Voor het brengen en halen van ideeën voor vinden en behouden van vrijwilligers én voor vrijwilligers die willen delen hoe zij vrijwilliger zijn geworden.
 • De inwonerstafel
  Een nieuwe tafel, speciaal bedoeld voor inwoners om vanuit het hart nieuwe ideeën en initiatieven op tafel te leggen. Wil je bouwen aan een zelfbedacht idee, grijp dan je kans. Er zit begeleiding aan tafel om met stappenplan je te helpen bij het vormgeven van een haalbare Sport- of Preventieactie.

Voor zowel Sport- als Preventieacties zijn er middelen beschikbaar vanuit onze gemeente.