Opmerking: De regelingen met betrekking tot de steun- en herstelpakketten zijn constant in ontwikkeling. Wij proberen zo volledig mogelijk te zijn. Hieronder de verschillende regelingen.

Algemene informatie

Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunt u kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het KVK adviesteam via 0800 2117. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur. Werkenden en werkzoekenden kunnen daarnaast terecht op hoewerktnederland.nl.

Landelijke regelingen

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW): UWV (beschikbaar vanaf 15 februari)

De NOW-subsidie waarmee werkgevers hun personeel kunnen doorbetalen, wordt verhoogd. De vergoeding is maximaal 85% van de loonkosten. De loonsomvrijstelling blijft tien procent. U kunt tot en met 30 september 2021 een tegemoetkoming aanvragen voor de zesde aanvraagperiode (juli, augustus en september 2021). Het aanvragen van een tegemoetkoming voor een eerdere aanvraagperiode is niet meer mogelijk. Kijk voor meer informatie op uwv.nl/now.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL): RVO (beschikbaar vanaf begin februari)

Heeft u omzetverlies door de coronamaatregelen? En moeite om de vaste lasten van uw mkb-onderneming te betalen? Dan kunt u via de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) subsidie aanvragen. U vraagt de TVL telkens aan voor een periode van 3 maanden.

De regeling is voor mkb-ondernemers. Maak alleen gebruik van de regeling als u deze echt nodig heeft.

De aanvraagperiode voor de TVL voor het derde kwartaal 2021 is open. Kijk voor meer informatie op rvo.nl/tvl.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

Voor de Tozo geldt dat ondernemers deze uitkering vanaf 1 februari 2021 kunnen aanvragen met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand: op 1 februari 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 januari 2021. Op 1 maart 2021 kan de Tozo vanaf 1 februari worden aangevraagd.

Op 1 april 2021 is de TOZO verlengd. Vanaf 1 juli 2021 is het mogelijk om aanvragen te doen voor TOZO 5.

Op 30 september stopt de Tozo-regeling. Als je financiële ondersteuning na Tozo 5 nodig hebt, kun je Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aanvragen.
Na 1 oktober zijn de voorwaarden hiervoor versoepeld. 

Werkzaak voert deze regeling uit de gemeente West Maas en Waal.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK):

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is een noodmaatregel voor huishoudens, waaronder ook zelfstandigen, die door omstandigheden in ernstige financiële problemen dreigen te komen. De TONK gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Inmiddels is besloten dat de regeling langer doorloopt. Inwoners kunnen tot 1 oktober 2021 een aanvraag indienen.

Werkzaak Rivierenland voert deze TONK-regeling uit voor inwoners uit West Maas en Waal. Huishoudens moeten een inkomensverlies hebben van tenminste 25% ten opzichte van januari 2020. Ook moet aan enkele andere voorwaarden worden voldaan. Zo spelen hoogte van vermogen en de woonlasten een belangrijke rol. 

Aanvragen TONK

Belastingmaatregelen voor ondernemers, inclusief zzp'ers: Belastingdienst (beschikbaar)

Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 juli 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen schuift ook op, van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. Zij krijgen 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Overige regelingen

Kijk voor overige financiële regelingen op de website van de Rijksoverheid.

Regelingen voor de horeca en evenementen

Garantiefonds voor evenementen 

Ondernemers kunnen weer aan de slag met het organiseren van evenementen die vanaf 1 juli 2021 plaatsvinden. De subsidieregeling voor evenementen bij annulering maakt dit mogelijk. 

Meer informatie over deze regeling vind je op www.rijksoverheid.nl/subsidieregelingevenementen

Regelingen voor de culturele sector

Aanvullende ondersteuning voor culturele en creatieve sector (beschikbaar)

Kijk voor deze regelingen op de website van de Rijksoverheid.

Vanwege de lockdown was de culturele en creatieve sector gesloten in een periode die normaal gesproken veel bezoekers trekt. Daarnaast zijn investeringen gedaan die nu moeilijker kunnen worden terugverdiend. Om die reden heeft het kabinet aanvullend op de eerdere steunpakketten voor cultuur nu 15 miljoen gereserveerd voor de culturele en creatieve sector.

Regelingen voor de land- en tuinbouwsector

Borgstellingskrediet land- en tuinbouw: uw bank (beschikbaar)

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Regelingen voor sportverenigingen

Compensatieregelingen voor sportverenigingen voor schade door coronamaatregelen

Regelingen voor de reisbranche

Vouchers reisbranche

Veel geboekte vakanties en pakketreizen konden in 2020 niet doorgaan. Reisorganisaties hebben vaak ter compensatie vouchers uitgegeven. De regering werkt samen met reisgarantiefondsen aan een zogenaamde ‘voucherkredietfaciliteit’. Die zou ervoor zorgen dat mensen de ontvangen vouchers kunnen verzilveren, ook als de reisorganisatie tijdelijk niet genoeg geld heeft. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Heeft u als zelfstandig ondernemer een hulpvraag?

Werkzaak Rivierenland heeft veel antwoorden.

Aanvullende lokale regelingen: Gemeente West Maas en Waal

Zie pagina website https://www.westmaasenwaal.nl/gemeentelijke-maatregelen

Komt u nergens voor in aanmerkingen u meent toch een beroep te kunnen doen op coronagelden dan kunt u een verzoek indienen bij de gemeente. U doet dit door een mail te sturen naar info@westmaasenwaal.nl.