Kansrijke initiatieven op het gebied van recreatie en toerisme kunnen een stimuleringsbijdrage van de gemeente krijgen. Het Platform Recreatie en Toerisme (PRET) beoordeelt de aanvragen en adviseert het college.