Kansrijke initiatieven op het gebied van recreatie en toerisme kunnen een stimuleringsbijdrage van de gemeente krijgen. Het Platform Recreatie en Toerisme (PRET) beoordeelt de aanvragen en adviseert het college.

Het vastgestelde thema voor dit jaar is ‘Versterken van bestaand- en het stimuleren van nieuw toeristisch, recreatief aanbod,’. Ieder kwartaal bespreekt het Platform Recreatie en Toerisme de ingediende aanvragen. Initiatieven die een (economische) impuls geven aan dit thema in West Maas en Waal en aan de voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van maximaal € 2.500,-.

Toegekende stimuleringsbijdrage

Het initiatief ‘Promotie Stoottroepers’ van Museum Tweestromenland is zo’n initiatief dat in het eerste kwartaal van 2020 een stimuleringsbijdrage kreeg. Dit geldt ook voor de gezamenlijke ondernemersverenigingen. Zij gaan in samenwerking met RBT Rivierenland en gemeente de lokale bedrijven promoten via de nieuwe website www.landvanmaasenwaal.nl. De Historische Vereniging Tweestromenland heeft een waarderingsbijdrage ontvangen voor de Maas en Waalse vlag. 
 

Online formulier voor aanvragen

Heeft u ook een initiatief op het gebied van recreatie en toerisme? Vul dan het online aanvraagformulier. Daar staan ook de voorwaarden.