Heeft u plannen om een woning te bouwen? Iedere 2 jaar kunt u uw initiatief indienen. De beoordeling welke plannen groen licht krijgen, gaat op basis van een helder overzicht van kwaliteitsaspecten. Deze kwaliteitsaspecten en het aantal en soort woningen dat gebouwd mag worden, staan in het zogenaamde toetsingskader. De raad stelt dit iedere 2 jaar vast. We verwachten voor de zomer van 2020 het nieuwe toetsingskader te presenteren. Om een beeld te krijgen, vindt u in de te downloaden bestanden onderaan deze pagina het toetsingskader van de vorige keer. 

  • U kunt uw verzoek helaas niet meer indienen. Najaar 2020 kunt u weer plannen indienen. De enige uitzondering is als u een betaalbare woning (onder de € 180.000 v.o.n.) wilt bouwen. Meer informatie vindt u op de pagina betaalbare woning.

Overzicht afgelopen jaar

Tot vorig jaar konden mensen verzoeken indienen voor bouwplannen. Van de 34 ingediende verzoeken zijn er direct 9 positief beoordeeld. Hierbij gaat het om 49 woningen. Daarnaast krijgen 10 aanvragers de kans om hun plannen aan te passen of verder uit te werken. Als die dan alsnog positief beoordeeld worden, komen er meer woningen. Vijftien plannen zijn afgevallen vooral omdat zij de minimale puntenscore niet haalden.

Diversiteit aan plannen

Er worden woningen gerealiseerd in bestaand vastgoed zoals de Van Rechterenschool in Appeltern, het oude dorpshuis De Hanze in Maasbommel en de Zandstraat 70 in Beneden Leeuwen. Ook is er een verzoek ingediend voor het herontwikkelen van het terrein van SF beton. Hiermee wordt een ruimtelijk knelpunt in Appeltern opgelost. Dit is ook precies de insteek van het toetsingskader woningbouw.

Het toetsingskader is een maatregel van de in 2016 vastgestelde Woonvisie.

Handige informatie

Denkt u erover een plan in te dienen in 2020? Dan is dit alvast handige informatie.  

Uw plan toetsen wij naast de kwaliteitseisen ook op:

Vragen?

Neemt u contact op met Ilse Tax via telefoonnummer 14 0487.

Te downloaden documenten:

Heeft u gevonden wat u zocht?