Procedure

De afwijkingsprocedure voor de omgevingsvergunning Trambaan 23 is afgerond. De vergunning is onherroepelijk.

Inzien

Het afwijkingsbesluit Trambaan 23 is kosteloos in te zien en te downloaden.