Is er een mogelijkheid om in het project ‘Over de Maas’ een aanlegsteiger voor 10 motorjachten/zeilboten te maken?

Nee.
Het gebied Over de Maas is uitsluitend aangewezen en bestemd voor natuurontwikkeling. Toerisme en recreatie verdragen zich niet met deze bestemming. Motorjachten en/of zeiljachten zijn dus niet toegestaan. De opening tussen Maas en waterplas blijft ook permanent gesloten zodat geen boten vanaf de Maas in het gebied kunnen komen.

In de brief voor de aanwonenden wordt gesproken over beperkende afspraken. Wat houden deze in?

  • Het project moet 31 december 2021 zijn afgerond en opgeleverd zijn aan de gemeente. Dit is in de nieuwe vergunningen voor de verlenging als einddatum opgenomen.
  • De vereiste afdeklaag van 0,5 meter ten behoeve van de eindinrichting is door de gemeente gesteld op 3 meter. Dit zal voor overdracht aan de gemeente gecontroleerd worden door een door de gemeente aan te wijzen bureau.
  • In het project is volgens de ontgrondingsvergunning 11.000.000 m3 materialen/bodemstoffen nodig voor de eindinrichting; hiervan mag maximaal 50% (5.500.000 m3) bestaan uit van buiten het gebied aangevoerd materiaal. Dit materiaal van buiten heeft de volgende samenstelling: 65% mag bestaan uit waterbodem klasse B baggerspecie en/of landbodem klasse Industrie. (Dit is maximaal 3.575.000 m3).
  • De overige 35% van het van buiten aangevoerde materiaal moet uit waterbodem klasse A baggerspecie en/of landbodem klasse Wonen bestaan. (Dit is maximaal 1.925.000 m3.)

Heeft u gevonden wat u zocht?