De verlengde brug aan de Veerweg in Alphen wordt gerealiseerd. Dit gebeurt onder regie van de ontzander, Over de Maas B.V.. Uiterlijk op 31 december 2021 wordt het gebied met de nieuwe brug opgeleverd. 

Binnen het project Over de Maas bestaat het voornemen om een verlengde brug te realiseren aan de Veerweg in Alphen. Dit is onderdeel van hoogwaterveiligheidsmaatregelen. Wij hebben vanaf het begin van dit project aangegeven dat we alleen onder strikte voorwaarden akkoord kunnen gaan met overname van deze brug. Wij willen geen enkel financieel risico lopen. 
 

De afgelopen weken heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen alle betrokken partijen en met name de betrokken overheden. Dit overleg ging over de voorwaarden voor realisatie. In de door Rijkswaterstaat afgegeven gewijzigde watervergunning is nu rekening gehouden met alle voorwaarden die wij gesteld hebben. Daarom hebben wij besloten om in te stemmen met overname van de te realiseren verlengde brug aan de Veerweg en realisatie van een drempel in de geul.