Wat is het?

Als er problemen zijn in een gezin, wordt er eerst gekeken of deze thuis opgelost kunnen worden. Op het moment dat anderen de zorg voor het kind overnemen van de ouders, wordt een kind een pleegkind. Soms gebeurt dat doordat ouders zelf hulp inroepen, van bekenden of bij VraagWijzer, en soms doordat de Kinderrechter ingrijpt en het kind uit huis plaatst.

Pleegkinderen zijn jongens en meisjes van 0 tot 18 jaar. Het zijn gewone kinderen, met dit verschil dat ze vaak veel hebben meegemaakt en tekort zijn gekomen. Sommigen hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking, een chronische ziekte of hebben leer- of gedragsproblemen.

Meer informatie vindt u op de website van Pleegzorg Nederland.

Heeft u gevonden wat u zocht?