Wat is het?

Als uw familie en/of een thuiszorgorganisatie u niet kunnen helpen bij uw persoonlijke verzorging kunt u misschien een plaats in een verzorgingshuis krijgen. Daarvoor heeft u een indicatie nodig. Een indicatie is een besluit waarin staat welke zorg u nodig hebt en of u deze krijgt. U krijgt deze indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

U kunt bij CIZ zelf kijken of u of het op dit moment zinvol is om een aanvraag voor een indicatie bij het CIZ te doen

Wat moet ik doen?

Bij het CIZ kunt u bekijken of u een indicatie moet hebben voor de zorg die u nodig hebt. U kunt de indicatie zelf aanvragen. Maar u kunt de aanvraag ook laten doen door een professionele zorgverlener. Bijvoorbeeld een thuiszorginstelling of de huisarts. Bij spoed doet een arts altijd de aanvraag.

Wat moet ik meenemen?

  • identiteitsbewijzen van u en uw eventuele partner
  • burgerservicenummers van u en uw eventuele partner
  • bewijzen van uw inkomen en dat van uw partner

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 6 weken bericht of u de indicatie krijgt.

Heeft u gevonden wat u zocht?