Financiële tegemoetkoming chronisch zieken

 • Wat is het?

  Bent u chronisch ziek of heeft u een beperking? Of  heeft u een laag inkomen en kampt u met flinke zorgkosten? Dan heeft u misschien recht op een financiële tegemoetkoming. 

  Let op:

  Als u gebruik maakt van de regeling Financiële tegemoetkoming chronisch zieken, kunt u niet ook nog gebruik maken van de Compensatieregeling aanvullende zorgverzekering.

 • Hoe werkt het?

  Kunt u aantonen dat u het afgelopen jaar een chronisch ziekte of beperking had gedurende tenminste 6 aaneengesloten maanden? Dan kunt u een aanvraag voor de compensatieregeling indienen bij VraagWijzer. 

 • Wat moet ik meenemen?

  Op het door u in te sturen aanvraagformulier is aangegeven welke bewijsstukken er nodig zijn. Het door u ingevulde en ondertekende aanvraagformulier stuurt u samen met de bewijsstukken naar VraagWijzer.

Top