Dashboard coronavirus

Het dashboard coronavirus geeft informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Het dashboard laat met actuele cijfers zien hoe het coronavirus zich in Nederland verspreidt. Die informatie komt van onder andere het RIVM, de GGD’en en de ziekenhuizen. Op het dashboard is bijvoorbeeld te zien hoeveel mensen positief getest zijn op het virus en of het aantal besmettingen oploopt.

Ga naar het dashboard van de Rijksoverheid

Waarstaatjegemeente.nl dashboard over de coronacrisis

De coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen voor de Nederlandse gemeenten. Onder meer op het gebied van economie, financiën, onderwijs, openbare orde en het sociaal domein.
Samen met de gemeenten brengen we die gevolgen op deze pagina in kaart. Waarstaatjegemeente kiest ervoor om nieuwe gegevens zo snel mogelijk te publiceren. Dit dashboard is daarom volop in ontwikkeling en wordt regelmatig uitgebreid voor een zo volledig en actueel mogelijk beeld.

Ga naar het dashboard van waarstaatjegemeente.nl

Vragen en informatie

Voor alle vragen en actueel nieuws: kijk bij het RIVM of de GGD Gelderland-Zuid.
Heeft u hierna nog een vraag?

Meldformulier corona

Het formulier is speciaal bedoeld voor meldingen die te maken hebben met het coronavirus en het verrichten van werkzaamheden. Ook fraude met corona gerelateerde subsidies of regelingen kan met het formulier worden gemeld.
Met het invullen van dit meldformulier kunnen klachten of signalen over risico’s van corona op de werkplek zo goed mogelijk in behandeling worden genomen. Dit geldt ook voor fraude waarvan u op de hoogte bent.

Een melding doen over corona