Dashboard coronavirus

Het dashboard coronavirus geeft informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Het dashboard laat met actuele cijfers zien hoe het coronavirus zich in Nederland verspreidt. Die informatie komt van onder andere het RIVM, de GGD’en en de ziekenhuizen. Op het dashboard is bijvoorbeeld te zien hoeveel mensen positief getest zijn op het virus en of het aantal besmettingen oploopt.

Ga naar het dashboard van de Rijksoverheid

Waarstaatjegemeente.nl dashboard over de coronacrisis

De coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen voor de Nederlandse gemeenten. Onder meer op het gebied van economie, financiën, onderwijs, openbare orde en het sociaal domein.
Samen met de gemeenten brengen we die gevolgen op deze pagina in kaart. Waarstaatjegemeente kiest ervoor om nieuwe gegevens zo snel mogelijk te publiceren. Dit
dashboard is daarom volop in ontwikkeling en wordt regelmatig uitgebreid voor een zo volledig en actueel mogelijk beeld.

Ga naar het dashboard van waarstaatjegemeente.nl

Vragen en informatie

Voor alle vragen en actueel nieuws: kijk op www.rivm.nl of www.ggdgelderlandzuid.nl.
Heeft u hierna nog een vraag?

Wat kun je zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Vermijd grote groepen
  • Werk thuis waar het kan
  • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.