Op woensdag 15 maart 2023 zijn er twee verkiezingen, de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het waterschap. Op deze pagina vindt u alle informatie over deze verkiezingen.

Verkiezing Provinciale Staten provincie Gelderland

Nederland heeft 12 provincies. Iedere provincie heeft een eigen bestuur. Dit zijn de Provinciale Staten. De gemeente West Maas en Waal hoort bij de provincie Gelderland. Bij deze verkiezing kiest u de leden van de Provinciale Staten van de provincie Gelderland. Zij nemen belangrijke besluiten. Bijvoorbeeld over de aanleg en het onderhoud van wegen, tunnels en bruggen. En over de uitbreiding van steden en dorpen. 
 
Door te stemmen voor de Provinciale Staten heeft u ook invloed op de Eerste Kamer. De leden van alle Provinciale Staten kiezen namelijk de leden van de Eerste Kamer. De belangrijkste taak van de Eerste Kamer is het goedkeuren en afkeuren van nieuwe wetten.  

Meer informatie over de verkiezingen voor de Provinciale Staten vindt u hier: 

Verkiezing Waterschap Rivierenland

Er zijn in Nederland 21 waterschappen. Zij zorgen voor schoon water, voldoende water en beschermen Nederland tegen overstromingen. Iedere gemeente heeft een of meerdere waterschappen. In de gemeente West Maas en Waal is dat waterschap Rivierenland. Het waterschap heeft een algemeen bestuur. Bij deze verkiezing kiest u de leden van het algemeen bestuur. 

Meer informatie over het waterschap leest u op de website:   

Wanneer mag u stemmen

Provinciale StatenWaterschappen
U bent 18 jaar of ouder op 15 maart 2023U bent 18 jaar of ouder op 15 maart 2023
U staat ingeschreven in de gemeente West Maas en WaalU staat ingeschreven in de gemeente West Maas en Waal
U heeft de Nederlandse nationaliteitU heeft de Nederlandse nationaliteit, bent EU-burger of heeft rechtmatig verblijf
U bent niet uitgesloten van het kiesrechtU bent niet uitgesloten van het kiesrecht

Let op

U ontvangt één of twee stempassen. Dit is afhankelijk van bovenstaande eisen. Vanaf vrijdag 24 februari 2023 worden de stempassen per post bezorgd. U ontvangt deze uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen.

Heeft u gevonden wat u zocht?