Als het moeilijk is om rond te komen, heeft u meestal geen geld voor leuke dingen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen in onze gemeente de kans heeft om leuke dingen te doen. Daarom ondersteunen wij graag gezinnen waar soms te weinig geld is. Zodat iedereen in West Maas en Waal dezelfde kansen krijgt.

De waardebonnen

Als u in aanmerking komt voor de waardebonnenactie krijgt u waardebonnen van € 25,- per bon. Hoeveel waardebonnen u krijgt, hangt af van uw situatie. De waardebonnen kunt u gebruiken bij ondernemers in onze gemeente met wie we samenwerken.

Voor wie is het bedoeld?

 • Gezinnen met een laag inkomen en thuiswonende, schoolgaande kinderen tot en met 17 jaar.
 • Gezinnen in de schuldhulpverlening en thuiswonende, schoolgaande kinderen tot en met 17 jaar.
 • Inwoners met een laag inkomen die chronisch ziek of gehandicapt zijn.

Daarom vragen we om informatie over uw inkomen. We kijken graag samen met u of u recht heeft op deze waardebonnen.

Hoe vraagt u de waardebonnen aan?

De waardebonnen worden automatisch toegekend aan gezinnen met een uitkering van Werkzaak Rivierenland. Zij krijgen van ons een brief. 

Heeft u geen brief van ons ontvangen? Heeft u thuiswonende, schoolgaande kinderen en een laag inkomen? Zit u in een schuldhulpverleningstraject?  Bent u chronisch ziek of gehandicapt? U komt dan mogelijk in aanmerking voor de waardebonnenactie. Wilt u weten of u in aanmerking komt? Vul dan de vragenlijst in. 

Kom ik in aanmerking voor waardebonnen?

Wanneer u denkt dat u in aanmerking komt voor waardebonnen, dan kunt u het aanvraagformulier aan het einde van de vragenlijst printen. U kunt het formulier ook vinden onderaan deze pagina, aanvragen bij het Klantcontactcentrum via 14 0487 of door een mail te sturen naar bijzonderebijstand@westmaasenwaal.nl.

Er zijn drie manieren om het aanvraagformulier in te dienen:

 • U stuurt het formulier met de kopieën per post op naar
  Gemeente West Maas en Waal
  Postbus 1
  6658 ZG Beneden-Leeuwen.
 • U mailt het ingescande formulier en de ingescande kopiën naar info@westmaasenwaal.nl.
 • U geeft het formulier met de kopieën af bij de balie van het gemeentehuis.

LET OP:
U kunt de waardebonnen aanvragen tot en met 31 december 2019.

Denkt u aan de bewijsstukken?

In het aanvraagformulier wordt gevraagd om bewijsstukken. Deze bewijsstukken doet u bij het formulier wanneer u het indient.

 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u en uw eventuele partner (ID-kaart, paspoort of geldig verblijfsdocument)
 • Een bewijsstuk van inkomen van u en uw eventuele partner
 • Een bewijsstuk van de indicatie op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wmo of de Jeugdwet.
 • Wanneer u in een schuldhulpverleningstraject zit, stuurt u een bewijsstuk mee waaruit dat blijkt. 

Te downloaden bestanden:

Heeft u gevonden wat u zocht?