Het asfalt in de Waterstraat (zuidelijk deel), tussen de Van Heemstraweg en de Trambaan, is erg slecht. Daarom gaan we dit vervangen. Dit is een goed moment om ook naar de inrichting van de weg te kijken.

Let op: er is een nieuw voorontwerp, versie 2, reageren kan tot en met 2 mei

Met uw op- en aanmerkingen en door voortschrijdend inzicht pasten we het voorontwerp (1e versie) behoorlijk aan. Op dit voorontwerp, versie 2, kunt u weer reageren door het reactieformulier in te vullen. U kunt reageren tot en met 2 mei.

Reactieformulier voorontwerp versie 2

Het projectgebied

Op de luchtfoto ziet u het projectgebied.

 

De projectleider geeft in een filmpje een toelichting op het voorontwerp.

Het voorontwerp is klaar

In september 2020 hebben de omwonenden een brief van ons gekregen. Wij hebben toen uw tips, wensen en ideeën gevraagd. Met uw opmerkingen is vervolgens een voorontwerp gemaakt. Dit vindt u bij de te downloaden bestanden. U ziet dan dat we het volgende willen doen:

  • Nieuwe asfaltconstructie

Het asfalt inclusief onderliggende fundering is aan het einde van zijn levensduur. Daarom vervangen we dit.

  • Snelheidsremmers

De straat valt binnen een 30 km zone. Onze ervaring en die van bewoners is, dat er te hard wordt gereden. In februari hebben we daarom een test gedaan met ‘slingers’ van betonelementen die op het asfalt waren gezet. De ervaringen van bewoners die wij spraken zijn positief. Ook de verkeerstellingen laten zien dat de ‘slingers’ de snelheid verlagen. Door ingekomen reacties hebben we de betonelementen ter hoogte van huisnummers 3 en 6 een stukje verplaatst richting de Van Heemstraweg. Dit staat zo op het voorontwerp. 

  • De weg wordt optisch versmald

Door de breedte van het asfalt te versmallen van ongeveer 6 meter naar ongeveer 5 meter daagt de inrichting van de weg nog minder uit tot hard rijden. Naast het asfalt wordt een overrijdbare strook van beton elementen aangebracht. De overrijdbare breedte blijft er dus wel, maar nodigt niet uit om overheen te rijden.

Binnengekomen reacties op voorontwerp (1e versie) 

Tot en met 4 april konden bewoners reageren op het voorontwerp. Alle op- en aanmerkingen (3 stuks) die binnenkwamen staan nu in een reactienota. Deze vindt u onderaan deze pagina bij de te downloaden bestanden. In deze nota staan ook onze reacties en antwoorden op vragen of opmerkingen.

Reactienota van versie 2 en definitief ontwerp

Alle op- en aanmerkingen die binnenkomen op versie 2 zetten wij in een reactienota. In deze nota leest u ook ons antwoord. Met behulp van de reacties maken we een definitief ontwerp. De reactienota en het definitief ontwerp zetten we op deze pagina én sturen we u toe. We verwachten dat we dit half mei doen.
Daarna laten wij u weten wanneer we beginnen met de uitvoering van het werk. 

Mail of bel ons gerust

Bij Niek van Onna kunt u terecht met uw vragen of uw op- en aanmerkingen.
Hij is bereikbaar via nvonna@westmaasenwaal.nl of telefonisch via 14 0487.

Heeft u gevonden wat u zocht?