Het asfalt in de Waterstraat (zuidelijk deel), tussen de Van Heemstraweg en de Trambaan, is erg slecht. Daarom gaan we dit vervangen. Dit is een goed moment om ook naar de inrichting van de weg te kijken.

Het projectgebied

Op de luchtfoto ziet u het projectgebied.

Het werk begint op maandag 19 juli

De werkzaamheden duren tot en met 20 augustus. De Waterstraat is in deze periode afgesloten voor doorgaand verkeer. De omleiding is via de Molenstraat (Boven-Leeuwen). Aanwonenden kunnen bij hun woning komen tijdens de werkzaamheden.

Let op! Op 17 en 18 augustus wordt nieuw asfalt aangebracht. Dan zijn de woningen tijdelijk niet per auto bereikbaar.
Bij calamiteiten kunnen hulpdiensten altijd ter plaatse komen. 

Het definitief ontwerp is klaar!

Alle op- en aanmerkingen die binnenkwamen op versie 2 van het voorlopig ontwerp staan in een reactienota. In deze nota leest u ook ons antwoord.
Met behulp van de reacties maakten we een definitief ontwerp. De reactienota en het definitief ontwerp staan bij de te downloaden bestanden.
Een paar weken voordat we beginnen met de uitvoering van het werk krijgt u nog een brief van ons.

Het voorontwerp is klaar

In september 2020 hebben de omwonenden een brief van ons gekregen. Wij hebben toen uw tips, wensen en ideeën gevraagd. Met uw opmerkingen is vervolgens een voorontwerp gemaakt. Dit vindt u bij de te downloaden bestanden. U ziet dan dat we het volgende willen doen:

  • Nieuwe asfaltconstructie

Het asfalt inclusief onderliggende fundering is aan het einde van zijn levensduur. Daarom vervangen we dit.

  • Snelheidsremmers

De straat valt binnen een 30 km zone. Onze ervaring en die van bewoners is, dat er te hard wordt gereden. In februari hebben we daarom een test gedaan met ‘slingers’ van betonelementen die op het asfalt waren gezet. De ervaringen van bewoners die wij spraken zijn positief. Ook de verkeerstellingen laten zien dat de ‘slingers’ de snelheid verlagen. Door ingekomen reacties hebben we de betonelementen ter hoogte van huisnummers 3 en 6 een stukje verplaatst richting de Van Heemstraweg. Dit staat zo op het voorontwerp.

  • De weg wordt optisch versmald

Door de breedte van het asfalt te versmallen van ongeveer 6 meter naar ongeveer 5 meter daagt de inrichting van de weg nog minder uit tot hard rijden. Naast het asfalt wordt een overrijdbare strook van beton elementen aangebracht. De overrijdbare breedte blijft er dus wel, maar nodigt niet uit om overheen te rijden.

Binnengekomen reacties op voorontwerp (1e versie)

Tot en met 4 april konden bewoners reageren op het voorontwerp. Alle op- en aanmerkingen (3 stuks) die binnenkwamen staan nu in een reactienota. Deze vindt u onderaan deze pagina bij de te downloaden bestanden. In deze nota staan ook onze reacties en antwoorden op vragen of opmerkingen.

Mail of bel ons gerust

Bij Niek van Onna kunt u terecht met uw vragen. Hij is bereikbaar via nvonna@westmaasenwaal.nl of telefonisch via 14 0487.

Heeft u gevonden wat u zocht?