We gaan aan de slag met de boomwortelopdruk in de Wilhelminastraat in Dreumel. Door de wortelopdruk ontstaan namelijk onveilige situaties. De inwoners hebben een brief ontvangen.

Vervangen voetpad door halfverharding

We kiezen voor een duurzame oplossing: we vervangen de tegels door halfverharding. Hoe dat eruit ziet, kunt u zien op de foto’s. De halfverharding komt voor het eind van het jaar vanaf de hoek Rooijsestraat tot aan de inrit van Wilhelminastraat 2. Alle woningen zijn gewoon bereikbaar tijdens het werk.

Uw mening over de bomen aan de oneven kant van de weg

De bomen aan de oneven kant van de straat ter hoogte van huisnummer 1 t/m 21 staan dichtbij de erfgrens. Wij zien dat er op een aantal plekken schade ontstaat aan erfafscheidingen. De bomen dragen echter bij aan het groene karakter van uw omgeving. Bomen brengen schaduw, koelte in warme zomers en ze geven zuurstof. Om een zorgvuldige afweging te maken wat we met de bomen gaan doen, zijn we benieuwd naar uw mening. Hiervoor heeft u een vragenlijst in kunnen vullen. Op basis van de reacties maken we een keuze. Hierover informeren wij u uiteraard.