Door de sterk stijgende energieprijzen, zijn sommige maatschappelijke- of sportverenigingen in de problemen gekomen. Deze verenigingen kunnen een bijdrage aanvragen uit het Winterfonds. 

We hebben totaal 101.542 euro beschikbaar. Het bedrag is waarschijnlijk te beperkt om alle organisaties goed te kunnen helpen. Daarom kunnen verenigingen alleen een bijdrage aanvragen voor de laatste drie maanden van 2022. En alleen als de energiekosten hoger waren dan in dezelfde periode in 2021. U ontvangt maximaal het verschil aan energiekosten tussen deze jaren. Het budget wordt verdeeld onder de aanvragen die voldoen aan de voorwaarden.

Subsidie aanvragen kan niet meer

Half mei horen de aanvragers of de subsidie wordt toegekend. Ook lichten we dan het verdere proces toe en keren we de toegekende subsidie uit.

Voorwaarden Winterfonds

Wilt u een bijdrage uit het Winterfonds, dan gelden de volgende voorwaarden:

  • De organisatie is een maatschappelijke organisatie (een stichting of vereniging of andere instelling zonder winstoogmerk die een maatschappelijk doel nastreven).
  • De organisatie is geen filiaal van een landelijke keten.
  • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • De organisatie maakt gebruik van een gebouw in West Maas en Waal.
  • De organisatie heeft een eigen energierekening voor het gebouw waar ze de activiteiten uitvoert. 
  • De organisatie had in 2022 (of een gedeelte daarvan) een variabel energiecontract. 
  • De organisatie moet verklaren dat zij redelijkerwijs alle mogelijke inspanningen heeft verricht om het energiegebruik te verlagen.

Heeft u gevonden wat u zocht?