Wat regelt dit bestemmingsplan?

Het bestemmingsplan is een actualisatie van het geldende bestemmingsplan voor alle dorpen binnen de gemeente West Maas en Waal. Daarnaast zijn er enkele kleinschalige woningbouwinitiatieven meegenomen in deze actualisatie.

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan “Dorpen, actualisatie 2021” inzien en hierop reageren

De gemeenteraad stelde het bestemmingsplan gewijzigd vast op 27 januari 2022. De wijzigingen zijn toegelicht in het zienswijzenverslag(externe link).

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan van 21 april 2022 tot en met 2 juni inzien. Binnen deze termijn kunt u een beroep instellen.

Beroep stelt u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Het adres is postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
U kunt alleen beroep instellen als u:

  • op tijd een zienswijze indiende bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan;
  • belanghebbende bent. En aantoont dat u niet in staat was op tijd een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen;
  • belanghebbende bent. En een bedenking heeft tegen de wijzigingen ten opzicht van het ontwerpbestemmingsplan.

Binnen de termijn kunt u ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u bij de Voorzitter van deze afdeling bestuursrechtspraak.

Waar kunt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan kunt u inzien tijdens de openingstijden bij het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis. Denkt u eraan om, in verband met de maatregelen als gevolg van het coronavirus, een afspraak hiervoor te maken.

Online: Dorpen, actualisatie 2021(externe link)

NL.IMRO.0668.WMWdorpen2021-BVA1

Het bestemmingsplan treedt in werking op 3 juni 2022

Alleen bij een verzoek om voorlopige voorziening treedt het bestemmingsplan niet in werking. Dan neemt de afdeling bestuursrechtspraak eerst een beslissing op het verzoek om voorlopige voorziening.