Centraal Meldpunt

Bij het Centraal Meldpunt kunt u terecht met al uw meldingen en klachten. Denk hierbij aan onveilige situaties, straatverlichting die niet werkt, overstromend riool, losse tegels, een omgewaaide boom of andere meldingen over uw leefomgeving.

Melding doen

U kunt op de volgende manieren een melding doen bij de gemeente:

  • Online: via het formulier melding doen
  • Mobiel: via de gemeente app 'West Maas en Waal',. te downloaden in de App Store of Google Play (voorheen Android Market).   
  • Telefonisch: via T 14 0487. Dit kan tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. 

Melding openbare verlichting

Doet u een melding over de openbare verlichting? Wilt u dan het 6-cijferige lichtmastnummer doorgeven en zo specifiek mogelijk de locatie omschrijven? Kapotte lampen worden binnen vier weken gerepareerd. De onderhoudsaannemer (CityTec) doet namelijk één keer in de vier weken een reparatieronde.

Zijn er meerdere lampen uit? Geef dit dan duidelijk aan. Mogelijk gaat het om een ondergrondse kabelstoring. Zulke storingen mogen alleen door de netbeheerder (Liander) opgelost worden. Zij probeert dit zo snel mogelijk op te lossen. Moet er een kabelmeting gedaan worden? Dan vraagt dat meer tijd. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Gevaarlijke situaties worden meteen opgepakt. Denk hierbij aan draden die vrij liggen of loshangende lampen. Meld zulke situaties meteen.

Afhandeling melding

Uw melding wordt doorgegeven aan de juiste afdeling die er mee aan de slag gaat. Als het nodig is kan de gemeente aanvullende informatie aan u vragen. Daarom zijn persoonlijke gegevens nodig. Wij verwerken de meldingen op werkdagen tussen 9.00 - 17.00 uur. 

Spoedgeval buiten openingstijden gemeente

Buiten openingstijden kunt u bij urgente meldingen contact opnemen met de calamiteitendienst T 06 5577 4455. Urgente meldingen zijn gevallen waarbij dringend handelen door de gemeente echt niet tot morgen of na het weekend kan wachten.

Onveilige situaties

Bel in situaties waar elke seconde telt altijd 112. Hebt u iets gezien dat u aan de politie wilt doorgeven, maar waarvoor het niet nodig is dat de politie acuut ter plekke te komt? Vul het meldformulier van de politie in, of bel T 0900 8844. 

Geluidshinder militair luchtverkeer

Voor informatie over vliegbewegingen zie defensie.nl/actueel/vliegbewegingen. Voor nadere vragen en eventuele klachten kan worden gebeld met Sectie Voorlichting & Communicatie van het Defensie Helikopter Commando, T (0161) 296 100 of via het gratis nummer T (0800) 0226033.
Klachten kunnen eveneens ingediend worden via dit klachtenformulier van defensie of via het gratis nummer T (0800) 022 6033.

Top