Subsidies

Elke instelling of vereniging die over een volledige rechtsbevoegdheid beschikt en zonder winstoogmerk activiteiten organiseert op het gebied van leefbaarheid, jeugd en ouderen en cultuur, kan subsidie aanvragen. In de beleidsregels genoemde beleidsvelden leest u hier meer over.

Aanvraagformulieren moeten ingediend worden vóór 1 september 2018 bij:

  • Team Maatschappelijke Ontwikkeling
    Postbus 1
    6658 ZG  Beneden-Leeuwen
Top