Aanvraagformulieren subsidie beleidsregel Cultuur

U kunt structurele subsidie aanvragen vόόr 1 september voorafgaand aan het subsidiejaar. Voor “cursussen cultuureducatie” en “projecten basisonderwijs” gelden andere termijnen. Deze zijn opgenomen in de aanvraagformulieren.

Top