Kom ik in aanmerking voor subsidie

Het beoordelen van een aanvraag voor subsidie en het toekennen van de subsidie vindt plaats op basis van de Algemene Subsidieverordening 2017 (ASV) en de daarbij behorende beleidsregels Maatschappelijke Ontwikkeling en beleidsregel Toeristische objectbewegwijzering. 

Voor aanvragen voor toeristische objectbewegwijzering kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier.

Top