Structurele subsidies

De subsidieaanvraagformulieren voor het subsidiejaar 2019 en het tijdvak 2019 t/m 2022 zijn beschikbaar. Dit betekent dat ook verenigingen/instellingen/organisaties die voor het tijdvak 2015 t/m 2018 subsidie hebben ontvangen, nu voor het nieuwe subsidietijdvak 2019-2022 een nieuwe aanvraag moeten indienen. (De subsidies voor het tijdvak 2019-2022 betreffen de subsidies tot en met € 1.000,-). Verenigingen/instellingen/organisaties zijn via de mail hierover geïnformeerd.

Structurele subsidies dienen ieder jaar opnieuw door middel van een aanvraagformulier aangevraagd te worden. Het formulier met alle gevraagde gegevens moet vóór 1 september van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de subsidie wordt verstrekt, bij ons binnen zijn. 

Nieuw

Met ingang van 22 mei 2018 zijn de beleidsregels gewijzigd vastgesteld. Er zijn diverse wijzigingen in de beleidsregels doorgevoerd. Vanwege indexering van de bedragen is een  bijlage met de manier van berekenen toegevoegd.

Top