Wat regelen deze omgevingsvergunningen?

De omgevingsvergunningen maken de bouw van drie zonneparken en 2 batterijen mogelijk.
Het gaat dan over een zonnepark aan de Dalenstraat (ten zuiden van de Maas en Waalweg Beneden-Leeuwen), een zonnepark aan de Ulandsestraat (Altforst) en een zonnepark aan de Noord Zuid (Altforst). De batterijen worden geplaatst bij het zonnepark aan de Noord Zuid en de Ulandsestraat.

U kunt de omgevingsvergunningen inzien en hierop reageren

De omgevingsvergunningen zijn bekend gemaakt aan de aanvragers op 15 maart 2023.

Van 16 maart tot en met 26 april 2023 kunt u beroep instellen tegen deze besluiten.

Beroep stelt u in bij de Rechtbank Gelderland, sector Bestuursrecht

Het adres is Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

U kunt beroep instellen als u:
- tijdig een zienswijze hebt ingediend bij het college tegen het ontwerpbesluit;
- belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig een zienswijze bij het college in te dienen.

U kunt de omgevingsvergunningen inzien

U kunt de omgevingsvergunning van 16 maart tot en met 26 april 2023 op afspraak in het gemeentehuis inzien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw Hennie den Boer via hdboer@westmaasenwaal.nl of via 06 8205 0903.

U kunt de omgevingsvergunning op dit moment nog niet online inzien.

De onderliggende stukken kunt u wel inzien: