Wat regelt dit bestemmingsplan?

Het vergroten van het agrarisch bouwvlak op Kapelstraat 38 tot 2 ha.

U kunt het ontwerp wijzigingsplan inzien en hierop reageren

Van 29 september tot en met 9 november 2022 is dit ontwerp wijzigingsplan in te zien. Binnen deze termijn kunt u een zienswijze geven.

Een zienswijze kan mondeling of schriftelijk

Voor een mondelinge zienswijze belt u met team Ruimte via 14 0487. U kunt ook een brief schrijven aan de gemeenteraad, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. U geeft in uw reactie in ieder geval aan over welk onderdeel van het bestemmingsplan uw zienswijze gaat. En u ondertekent uw zienswijze.

Waar kunt u het plan inzien?

Het ontwerp wijzigingsplan kunt u inzien tijdens de openingstijden bij het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis. Denkt u eraan een afspraak hiervoor te maken?

Online: Maasbommel, Kapelstraat 38

NL.IMRO.0668.MAAKapelstraat38-WIO1