We werken aan een beter klimaat voor iedereen. Eén van de manieren is het opwekken van meer duurzame energie met grootschalige zonneparken en windmolens. Samen met de regio zoeken we uit waar mogelijkheden zijn: de Regionale Energie Strategie (RES).

De eerste stap was het vaststellen van de concept RES(externe link) (maart 2020).
In juli 2021 is RES 1.0 vastgesteld door de gemeenteraden van de 8 gemeenten, het Waterschap en Provincie Gelderland. Onze raad besloot hierover in de raadsvergadering van 20 mei(externe link).

Wij hebben als gemeente zelf een visie op zonne-energie en werken aan een visie op windenergie.

Inhoud RES 1.0

Ook inwoners dachten mee in verschillende bijeenkomsten in alle gemeenten en lieten hun mening horen in een regionale enquête over de mogelijkheden.

In de RES 1.0 hebben we een gezamenlijke ambitie vastgelegd om 1,2 TWh duurzame elektriciteit op te wekken via zon en wind. In deze afweging zijn onder andere meegenomen: draagvlak, landschap, natuur, klimaat, uitvoerbaarheid en bestaand beleid. Met dit plan stoot onze regio 34% minder CO2 uit in 2030 ten opzichte van 1990 als we onze ambitie realiseren én energie besparen (landelijk doel: -49%). West Maas en Waal wil vooral werk maken van (grootschalige) zon op daken en bijna 25 hectare zonneparken.

Lokale gemeenschap mee laten profiteren

Inzet is ook om te zorgen dat de hele samenleving kan profiteren van de financiële opbrengsten van nieuwe wind- en zonneparken. Daarom willen we dat de lokale gemeenschap voor ten minste 50% van de nieuwe projecten kan mee-ontwikkelen en daarmee ook kan profiteren.

Het vervolg

De RES 1.0 is een tussenstap in een langjarig samenwerkingsproces op weg naar een duurzaam Rivierenland.

De komende twee jaren richten we ons als RES op:

  1. Het uitvoeren van RES 1.0
  2. Het voorbereiden van RES 2.0
  3. Het koppelen van kansen die bijdragen aan versnelling in uitvoering en/of CO2 reductie

Tweejaarlijks evalueren we de RES en passen we deze aan op ontwikkelingen zoals op het gebied van technologie. Via onze regionale Samenwerkingsagenda werken we tussentijds aan thema's als energiearmoede, -besparing, innovatie en warmte. Via onze regionale Gebiedsagenda werken we onder andere aan verdere reductie van CO2, zoals via mobiliteit, industrie en landbouw.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op resrivierenland.nl(externe link)

Regionale Energiestrategie Rivierenland krant

In oktober 2022 is de Regionale Energiestrategie krant huis aan huis verspreid. Deze krant is een initiatief van de RES en de 8 gemeenten uit Rivierenland. Een krant met praktijkverhalen van inwoners, tips om geld te besparen, actuele informatie over wind- en zonneprojecten en hoe er wordt gewerkt aan het omschakelen naar aardgasvrij wonen. De krant(externe link) kunt u ook online lezen.
 

Heeft u gevonden wat u zocht?