Gemeente West Maas en Waal is volop bezig met de energietransitie. Samen met de gemeenten uit de Regio Rivierenland werken we aan een Regionale Energiestrategie. We zijn weer een stap verder. Op 31 maart is de Regionale Energiestrategie (RES) in concept voorgelegd aan de colleges van de regiogemeenten. In mei volgt besluitvorming in de gemeenteraden. 

 

Conceptbod als eerste stap

Op weg naar de Concept RES zijn in alle gemeenten al bijeenkomsten gehouden. Hierin is verkend waar er in de regio mogelijkheden liggen om duurzame energie op te wekken. De ideeën hieruit maken onderdeel uit van de Concept RES. 

Met dit conceptbod zet Rivierenland een eerste stap voor de invulling van het landelijke Klimaatakkoord. Daarin staat dat elke regio in Nederland een bijdrage levert aan duurzame energieopwekking. Het bod in de Concept RES FruitDelta Rivierenland bestaat uit 42 windmolens en een aantal  grootschalige zonnevelden van totaal 176 hectare. Van de 42 windmolens draaien er eind dit jaar al 25. Dit bod is een eerste stap en bestaat alleen uit bestaande en al geplande windmolens en zonnevelden. Voor onze gemeente staan alleen de 2 zonneparken in Beneden-Leeuwen in het concept bod. Deze parken leveren voor ruim 1200 huishoudens groene stroom op.

Verslag online bijeenkomst op 18 mei

Tijdens een online bijeenkomst gaven we een terugkoppeling wat er met de input van eerdere avonden is gedaan. En daarnaast haalden we op wat deelnemers belangrijk vinden om mee te nemen richting RES 1.0. 

U kunt de hele bijeenkomst terugkijken en luisteren. 

U kunt ook het verslag van de avond lezen.

Op weg naar RES 1.0  

Met de RES 1.0 die we 2021 aanbieden, zetten we de tweede stap.De Regio Rivierenland heeft de ambitie om het bod te verdubbelen en zo meer bij te dragen aan de doelen uit het Klimaatakkoord en ook het Gelders Energieakkoord. Dit najaar volgen gesprekken met inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en volksvertegenwoordigers om samen de RES 1.0 op te stellen. Dat willen we doen met bijeenkomsten in alle gemeenten in de Regio Rivierenland. We gaan het dan samen hebben over de ambitie in West Maas en Waal op het gebied van grootschalige zonne- en windenergie. Hoe we die bijeenkomsten precies invullen, is afhankelijk van de coronamaatregelen. We houden u op de hoogte. 

Lokale gemeenschap mee laten profiteren

Inzet is ook om te zorgen dat de hele samenleving kan profiteren van de financiële opbrengsten van nieuwe wind- en zonneparken. Daarom willen we dat de lokale gemeenschap voor ten minste 50% van de nieuwe projecten kan mee-ontwikkelen en daarmee ook kan profiteren. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op resrivierenland.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?

Te downloaden bestanden: