In onze dorpen kijken we naar elkaar om, helpen we elkaar, doen we dingen samen. Dat versterkt de gemeenschap en maakt ons Samen Beter! Samen doen zorgt ervoor dat het zelf doen beter lukt. 

Wil jij samen met anderen:

 • Gezond leven én 
 • Elkaar ontmoeten én 
 • Kwetsbare inwoners helpen om mee te doen, net als iedereen?

Je kunt dan subsidie aanvragen voor de leefbaarheid óf samenredzaamheid in onze gemeente.

Jouw activiteit stimuleert de leefbaarheid in onze gemeente en voldoet aan in ieder geval 3 van de criteria hieronder.

De activiteit:

 • zorgt voor een betere gezondheid van de deelnemers;
 • stimuleert deelnemers tot bewegen;
 • zorgt ervoor dat zoveel mogelijk mensen mee doen en elkaar ontmoeten;
 • zet deelnemers in hun kracht met behulp van de ander;
 • wordt uitgevoerd door vrijwilligers, zo nodig tijdelijk ondersteund door professionals.

Óf jouw activiteit stimuleert de samenredzaamheid in onze gemeente en voldoet in ieder geval aan 3 van de criteria hieronder.

De activiteit:

 • wordt uitgevoerd met inzet van vrijwilligers en mantelzorgers uit je eigen dorp;
 • werkt preventief (bijvoorbeeld omdat het een gezonde leefstijl bevorderd);
 • zorgt voor ontmoeting en bevordert sociale contacten tussen de deelnemers;
 • voer je uit samen met andere inwoners(groepen) en organisaties op het gebied van samenredzaamheid.

Aanvragen subsidie Samen Beter

Subsidie voor 2025 kan vanaf dit najaar worden aangevraagd.

Wat doen we met de ontvangen initiatieven

We zijn blij met jullie initiatieven!

Eerst beoordelen we of de inzendingen genoeg voldoen aan de doelstelling. Daarna ontvang je van een bericht of je de beloning krijgt.
En of je wordt uitgenodigd voor de feestelijke uitreiking ervan! Hou je mail en post goed in de gaten. 
 

Heeft u gevonden wat u zocht?