Aankondigingsbord plaatsen

Wat is het?

U mag niet zomaar een aankondigingsbord plaatsen aan of op de openbare weg. Bijvoorbeeld om een evenement aan te kondigen of gedachten of gevoelens bekend te maken. Wilt u toch een aankondigingsbord plaatsen? Vraag hiervoor dan toestemming aan de gemeente.

Aan het plaatsen van een aankondigingsbord zijn voorwaarden verbonden:

 • Er mogen maximaal 20 borden worden geplaatst in de gemeente en maximaal 14 dagen voor het evenement
 • Alle aanwijzingen van functionarissen van politie en gemeentelijke diensten moeten direct opgevolgd worden
 • De borden mogen op geen enkele wijze aan gebouwen of bouwwerken worden bevestigd
 • Rond bomen en palen van verkeerslichten mogen geen borden worden aangebracht. Alleen aan stalen en aluminium palen mogen borden worden bevestigd. Verkeers- en straatnaamborden moeten voldoende zichtbaar blijven
 • De borden moeten in alle omstandigheden minimaal 30 cm van de rand van de rijweg of het fietspad af staan
 • Voor de verkeersveiligheid is het niet toegestaan borden te plaatsen op een kruising van wegen, binnen 30 meter van een hoek of binnen een afstand van 30 meter van een voetgangers- of fietsersoversteekplaats
 • Door de plaatsing van de borden mag de verkeersveiligheid niet in gevaar worden gebracht
 • De borden moeten direct na afloop van de vergunningperiode worden verwijderd
 • Wanneer de borden niet zijn verwijderd, dan zal dit op kosten van de aanvrager gebeuren

DigiDAanvragen vergunning voor sandwich- en driehoeksborden

Kosten

Het aanvragen van de vergunning kost € 102,00.

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u toestemming krijgt. Zij let op het volgende:

 • Is normaal gebruik van de weg mogelijk?
 • Is de veiligheid van voetgangers en ander verkeer in gevaar?
 • Is er overlast voor omwonenden?
 • Wordt het straatbeeld ontsierd?

Let op! De gemeente mag commerciële reclameteksten op borden weigeren.

Wat moet ik doen?

U vraagt de toestemming aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag de volgende informatie:

 • waarom u het aankondigingsbord wilt plaatsen
 • op welke plek u het aankondigingsbord wilt plaatsen
 • wanneer en hoelang u het aankondigingsbord plaatst
 • hoe groot het aankondigingsbord is
 • een tekening of een foto van het aankondigingsbord

Hoelang duurt het?

Binnen 8 weken hoort u of u toestemming krijgt.

Extra informatie

De gemeente kan eisen dat uw aankondigingsbord wind en/of lucht doorlaat. Let verder op het volgende:

 • Zorg ervoor dat u het aankondigingsbord goed vastmaakt.
 • Zorg ervoor dat u geen schade veroorzaakt aan bomen, muren of lantaarnpalen.
 • Zorg ervoor dat het aankondigingsbord tegen het weer kan.

Heeft u gevonden wat u zocht?